Stöd till chef ger sänkt sjukfrånvaro

2011-11-22 07:12 Elinor Torp  
Foto: Colourbox

Ledarskapet är a och o i utvecklingen mot en hälsosam arbetsplats. Släpper inte chefen in och inspirerar de anställda så blir det ingen god arbetsmiljö.

Personalvetaren Andrea Eriksson vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap står bakom forskningen. Hon har intervjuat chefer inom kommunal sektor.

- Ledarna behöver arbeta för en arbetsplatskultur med värderingar som inspirerar och motiverar anställda att delta i utvecklingen mot en hälsofrämjande arbetsplats. Att främja anställdas hälsa är ett långsiktigt arbete, som kräver engagemang och stöd från alla nivåer, inte minst från den högsta ledningen, säger Andrea Eriksson i ett pressmeddelande.

- Hälsofrämjande arbetsplatser handlar inte om enstaka friskvårdssatsningar utan om hur arbetsplatsen på ett övergripande sätt arbetar med att främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, fortsätter hon.

I intervjuer med cheferna ser hon att de tänker i hälsofrämjande termer, men att deras pressade arbetssituation gör det svårt för dem att praktisera ledarskapet i praktiken.

- Inom kvinnodominerade sektorer, som till exempel äldreomsorg och skola som jag har tittat på, handlar det till stor del om att mellanchefer behöver få bättre förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljöfrågor, säger Andrea Eriksson.

Begreppet hälsofrämjande ledarskap har anammats av flera svenska kommuner som en del i satsningarna att sänka sjukfrånvaron, skriver högskolan i pressmeddelandet. Men Andrea Eriksson är kritisk till ett allt för snävt fokus på sänkt sjukfrånvaro. Hon har i sin forskning tagit fram rekommendationer till arbetsledningen. Det handlar om att ge stöd åt mellanchefer och att anställda ska få ökat inflytande. Andrea Eriksson disputerar den 2 december.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö