Spretig arbetsmiljödebatt i riksdagen

2013-12-04 09:53 Elinor Torp  

När riksdagen debatterade arbetsmiljö fick de åtta partierna säga sitt och tala till punkt. Ylva Johansson (S) inledde med att konstatera: <br/> - Utvecklingen går åt fel håll. Sjuktalen ökar bland unga. Arbetsmarknadsministern tycker att det är bekymmersamt att unga inte vågar ställa krav.

- Allas ansvar, inledde arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) och underströk att Arbetsmiljöverket inte är den enda aktören utan att mycket ligger på arbetsgivarna själva.

Ministern räknade upp ett antal företag som lyckats skapa goda miljöer för sina anställda.

Under hela debatten, där samtliga åtta riksdagspartier fick säga sitt i tre vändor, återkom Alliansen till Arbetsmiljöverket. Att myndigheten har mindre resurser betyder inte att de gör ett sämre jobb. Myndigheten har effektiviserats. Antalet inspektioner per inspektör har ökat. Mer resurser är inte alltid lösningen. Socialdemokraterna, som initierade debatten i riksdagen, är av en annan uppfattning, men går inte i klinch om just detta. Däremot säger Ylva Johansson (S) att inspektörerna nätt och jämt hinner med skyddsombudslarmen. I sitt första inlägg konstaterar hon:

- Utvecklingen går bort från ett hållbart arbetsliv. Antalet skadade i arbetslivet har ökat de senaste åren och det är svårt att tro att den dramatiska nedskärningen av Arbetsmiljöverket och nedläggningen av Arbetslivsinstitutet inte att har något samband.

Folkpartisten Ismail Kamil säger att uppemot 300 begår självmord efter mobbning i arbetslivet och att arbetsgivarna har ansvar även för den psykosociala arbetsmiljön.

- Arbetsmiljön ska vara hälsofrämjande, säger han och ber oppositionen att sluta svartmåla och leta fel.

Centerpartisten Göran Lindell jämför med dödsolyckorna i trafiken där det finns en nollvision.

- Det ser allt bättre ut med dödsolyckorna i trafiken, säger han, men betonar samtidigt att statistik måste tas med en nypa salt.

Sett över en längre tid har olyckorna i arbetslivet minskat. Antingen är man ovan och oerfaren eller så är man van och jobbar på av ren slentrian. Det är då olyckorna inträffar, resonerar han och lägger ansvaret på individen för att i nästa andetag understryka att även arbetsgivaren har ett ansvar. Göran Lindell (C) avslutar sitt första inlägg i debatten:

- Det har varit en olycklig politisering av arbetsolyckorna den senaste månaden.

Även arbetsmarknadsministern plockar upp det spåret när det blir hennes tur igen. Hon gör klart att regeringen känner sig ansatt av oppositionen, en slags syndabock för dödsolyckorna i arbetslivet. Hon skulle aldrig anklaga socialdemokraterna för de drygt 60 dödsfallen årligen under 2000-talet, säger hon.

Mattias Karlsson talar för Sverigedemokraterna. Hans första inlägg i debatten är personligt och han berättar om sin morfar som slet ut sig i förtid i fabriken, på sågverk och i skogen.

- I dag är han förlamad från midjan och neråt. Han kan inte påta i trädgården eller någonting, berättar Mattias Karlsson (SD) och lyfter sedan fram sin mamma och syster som sliter ut sina kroppar i hemtjänsten.

- Jag vill fråga regeringen om de känner sig nöjda eller hur de ska komma tillrätta med problemen, fortsätter sverigedemokraten.

Andreas Carlson (KD) återkommer i sina tre inlägg till konsekvensen av att alltid vara uppkopplad. Vad betyder det för människors hälsa? Om detta tycker kristdemokraten det borde forskas mer.

Vänsterpartisten Ali Esbati kräver ökade krafttag mot den psykiska ohälsan, de slimmade organisationerna, den bristande kontrollen och den hälsovådliga stressen.

- En växande och inte särskilt vacker del av det svenska arbetslivet, säger han och framhåller att sjukskrivningarna ökar igen.

Sedan citerar han ur boken "Döden på jobbet" där Gustaf Seppelin Solli, som Arbetarskydd skrivit många artiklar om, säger att hans entreprenör får göra allt skitjobb som SSAB och de stora inte vill kännas vid. Att det har skapats ett A-lag och ett B-lag på svensk arbetsmarknad där de inhyrda inte vågar säga nej och ställa krav på sin arbetsmiljö, framför allt inte som ung och ny.

- Det handlar om makt och inflytande på arbetsplatserna. Sverige har varit ett föregångsland på arbetsmiljöområdet. Varför kan vi inte bli det igen? undrar vänsterpartisten och hävdar att det är i arbetslivet som klassklyftorna är som allra mest påtagliga just nu.

- En riksdagsledamot behöver inte vara rädd för att gå till jobbet. Vi riskerar inte att dö, avslutar han.

 

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö