"Skärp kontrollen av hårfärger"

2008-04-11 15:35 Esref Okumus  

Frisörer bör endast använda hårfärgningsmedel som är utredda och godkända, skriver Arbetsmiljöverket i ett yttrande över EU-kommissionens förslag till ny kosmetikaförordning.

Arbetsmiljöverket vill att den nya förordningen tar ställning till risker för personer som dagligen arbetar med kosmetiska och hygieniska produkter. Det bör också finnas krav på att märkningen enligt artikel 15 i förslaget innehåller åtgärder som rekommenderas för yrkesmässig hantering – om risker finns.

För frisörer, som ofta kommer i kontakt med hårfärger, är det därför viktigt att ”endast ämnen som är utredda och godkända får användas”. Systemet med lista över godkända ämnen bör också gälla hårfärgämnen, understryker myndigheten.

Dessutom påpekar Arbetsmiljöverket att tillsynen bör fungera så att skadliga ämnen stoppas i ”försäljningsledet”. Exempelvis genom de nationella myndigheternas tillgång till information om produkterna och ”skyldigheterna för dem som sätter ut produkterna på marknaden i det egna landet”.

Problemet med kosmetiska och hygieniska produkter är att de hamnar mellan stolar, eftersom de varken är kemikalier eller läkemedel, berättar Claes Trägårdh, enhetschef vid Arbetsmiljöverket.

– Därför blir det svåra gränsdragningar.

Även Folkhälsoinstitutet skriver i sitt yttrande att allergiframkallande ämnen i kosmetika bör redovisas. Institutet anser att alla konsumenter ska kunna rapportera biverkningar till berörd myndighet.

Naturvårdsverket efterlyser ”mer fakta” om miljöriskerna med kosmetika och hygienprodukter. Dessa innehåller ett stort antal ämnen som varken kan brytas ner eller tas om hand i reningsverken, utan hamnar ofta i miljön, menar myndigheten.

Reglerna för kosmetiska produkter finns idag i ett ”otidsenligt” direktiv under samma namn (kosmetikadirektivet, 76/768/EEG), som hittills ändrats 55 gånger. Syftet med den nya förordningen är bland annat att fastställa tydliga minimikrav på vad en säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter ska innehålla. Ett så kallat ”säkerhetsövervakningssystem” för produkterna införs för första gången, genom ”rapportering av oönskade effekter”. Samtidigt väntas förslaget leda till en halvering av företagens administrativa kostnader.

Frisörer löper enligt Arbetsmiljöverket fem gånger större risk än andra att få eksem. Det är mycket vanligt att de tvingas byta yrke, just på grund av eksem eller luftvägsbesvär.

Produkter som används för blondering, färgning och permanent innehåller de farligaste ämnena. Men också vatten i kombination med tvål, schampo och tvättmedel kan förstöra hudens naturligt skyddande förmåga.

Esref Okumus

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö