Saco: Kyrkans akademiker mår sämst

2009-02-17 15:00 Elinor Torp  

Fyra av tio akademiker har upprepade gånger gått till jobbet trots att de är sjuka. Stressen verkar vara allra värst inom Svenska Kyrkan. Här har personalen också svårt att prata med närmsta chefen.

Saco gick i veckan ut med en rapport om akademikers stressade och pressade tillvaro. Rapporten, som bygger på en enkätundersökning bland drygt 5 000 medlemmar, visar på oroväckande hög sjuknärvaro. Thomas Ljunglöf på Saco menar att det behövs en diskussion om akademikernas psykosociala arbetsmiljö.

- Det är inte macho att gå till jobbet när man är sjuk. Är man dålig så stannar man hemma. Du kan smitta kollegor och även kunder, klienter och elever. Det kan bli sämre på arbetsplatsen totalt sett.

Inkomsten spelar roll. Personer med låg inkomst är sjuknärvarande i högre utsträckning än andra.

- Olika arbetsmiljörelaterade faktorer styr. Det är pressen i arbetet, hur mycket övertid man jobbar och om man måste ta igen allting själv när man varit korttidsfrånvarande, säger Thomas Ljunglöf.

Även långtidssjukskrivningar till följd av utmattningssyndrom, depression och stress bekymrar Saco. Svenska Kyrkan utmärker sig här.

- Det är lite överraskande, kommenterar Thomas Ljunglöf.

Ett avsnitt handlar om chefers arbetsvillkor och deras betydelse för en god arbetsmiljö.

- Även en chef behöver stöd. Men medarbetare ska också kunna gå till sin chef och prata om svårigheter i arbetet. Många akademiker upplever att de inte kan göra det. Här är skillnaden mellan yrkesgrupper stor, understryker Thomas Ljunglöf.

Han berättar:

- Bland medlemmarna i Kyrkans Akademikerförbund så var det också relativt låg andel som tyckte att de kunde prata om svårigheter i arbetet med sin närmaste chef. Likadant i Psykologförbundet.

Var sjunde akademiker har varit långtidssjukskriven någon gång under den studerade 5-årsperioden, hälften på grund av utmattningssyndrom, depression eller stress.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen