Så ska bussförarna i Luleå slippa frysa

2017-10-09 00:00 Emmeli Nilsson  
15 av de gamla bussarna inom Luleå lokaltrafik har bytts och fler nya är på väg. Foto: Luleå Lokaltrafik

VÄRMESYSTEM. Luleå lokaltrafik kör med kalla bussar. I flera fall saknas fungerande stolsvärme helt. Efter en inspektion kräver Arbetsmiljöverket att bolaget vidtar åtgärder som säkerställer minimitemperaturer för förarna.

Vid inspektionen upptäcktes flera brister ut­över låg temperatur och kalla stolar: det saknas rutiner för att regelbundet undersöka bussarnas värmesystem, värmesystemens funktion kontrolleras inte alltid trots felanmälan, det saknas dokumentation över temperaturmätningar och förarna känner inte till hur värmesystemen fungerar i olika busstyper, förarna saknar också instruktioner för hur värmesystemen ska ställas in.

Enligt Arbetsmiljöverket har det under 2016 skrivits omkring 300 felrapporter om bussarnas värmesystem. Felrapporterna är interna anmälningar som bussförarna kan skriva och lämna till trafikledningen efter avslutat arbetspass.

Men enligt Luleå lokaltrafiks teknikchef Torbjörn Niemi är det endast runt 100 av felrapporterna som rör värme.

– Flera är handhavandefel som beror på att förarna inte lyckats ställa in värmesystemet rätt.

Skyddsombudet som anmälde bristerna till Arbetsmiljöverket anser att det är en dålig bortförklaring.

– Jag vet att mörkertalet är väldigt stort. I­bland glömmer förare bort att skriva felrapport, eller gör ett bussbyte, och då är det lätt hänt att en felrapport inte noteras, säger skyddsombudet.

Han menar att arbetsgivaren felaktigt skyllt på handhavandefel sedan han först tog upp problemet, som återkommit i flera år.

– Om det nu vore så, varför har de inte ordnat bättre upplärning och sett till att det finns aktuella manualer?

Enligt Torbjörn Niemi ligger även alltför gamla bussar och en underdimensionerad verkstad bakom att förarplatser blivit kalla. Det har varit svårt att rekrytera verkstadspersonal, något som dock lösts under sommaren. Under våren ersattes också 15 av de gamla bussarna med nya och fler är på väg.

Skyddsombudet tror att Arbetsmiljöverkets föreläggande kommer leda till en bättre arbetsmiljö för bussförarna.

– Det är väldigt bra att bussarna byts ut. Men den stora fördelen nu är att ingen kommer känna sig tvungen att köra vidare med en buss som saknar fungerande värme.

Inspektion efter 6:6a från skyddsombudet

I april 2017 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion hos Luleå lokaltrafik efter att skyddsombudet gjort en anmälan enligt Arbetsmiljölagen 6:6a. I september 2017 meddelade Arbetsmiljöverket Luleå lokaltrafik beslut om föreläggande.

1 november 2017 ska bolaget ha vidtagit åtgärder som säkerställer en lufttemperatur på minst fem plusgrader vid förarplatsen. Varje buss ska ha fungerande stolsvärme på förarplatsen. Möts inte kraven väntar vite på 25 000 kronor varje gång en buss tas i drift.

1 december 2017 ska bolaget ha upprättat rutiner för kontroller av värmesystem och rutiner som säkerställer att värmesystemen kontrolleras när en buss felanmäls, annars blir det 50 000 kronor i vite.

1 november 2017–30 april 2018. Mellan dessa datum ska bolaget med hjälp av en extern resurs mäta temperaturen i olika bussar tillsammans med skyddsombudet. Görs inte detta väntar 50 000 kronor i vite.

Emmeli Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen