Så kan ljudmiljön i förskolan bli bättre

2012-12-10 10:30 Lena Gunnars  
Ljudabsorbenter, "tysta leksaker" och god koll på den organiserade verksamheten med barnen hjälpte till att sänka den skadligt höga ljudnivån på förskolor. Foto: Colourbox, Scanpix

Bullret är den jobbigaste arbetsmiljöfaktorn för förskolepersonalen. - Men ljudnivåerna är ett dåligt mått på hur besvärlig ljudmiljön är, säger Fredrik Sjödin, doktorand vid Umeå och Gävle universitet.

Ljudnivån i förskolan är inte är så hög att den överskrider Arbetsmiljöverkets gränsvärden, ändå lider många i personalen av hörselnedsättningar och Tinnitus. Fredrik Sjödin har under arbetet med sin doktorsavhandling försökt ta reda på om något kan göras för att förbättra ljudmiljön. Han inledde ett samarbete med 17 olika förskolor och lät dem testa en rad olika åtgärder, som sedan utvärderades av både personalen och forskarna. Stress- och kortisolnivåer mättes på personalen både före och efter att åtgärderna sattes in.

- Vi minskade bland annat barngrupperna på två avdelningar. Ljudmässigt kom vi inte åt problemen genom att bara ta bort två barn ur barngrupperna som vi gjorde. Däremot hade den åtgärden effekt på arbetsbelastningen och på personalens stressnivå. De fick möjlighet att ge varje barn mer tid, säger Fredrik Sjödin.

Däremot blev det en bättre ljudmiljö när personalen använde "tysta leksaker", ljudabsorbenter på väggarna och tänkte igenom vilken typ av möbler man använde. Det hjälpte också att titta på hur det rent organisatoriska arbetet lades upp runt barnen.

Trots att personalen var väldigt stressad och hade en hög grad av utbrändhet var den oerhört engagerad i sitt arbete.

- Det normala är annars att är du stressad och utbränd så sjunker motivationen i arbetet. Men förskolepersonalen får så oerhört mycket belöning av att arbeta med barnen och brinner för dem. Det gör att de anställda kan missa att de jobbar under väldigt hög stress och under dåliga arbetsförhållanden, säger Fredrik Sjödin.

Ytterligare en studie gjordes som bara fokuserade på själva arbetsorganisationen. Där såg Fredrik Sjödin att personalen under de senaste åren fått ökade administrativa arbetsuppgifter, som att göra antimobbningsplaner och individuella läroplaner.

- Samtidigt sitter det rektorer som jobbar mycket med ekonomiska styrmedel och föräldrar som kräver kvalitet, så det är en komplex situation, säger Fredrik Sjödin, som lägger fram sin doktorsavhandling Buller i förskolan - Hälsa och åtgärder vid Umeå universitet i morgon.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö