Polisfacket tar strid för dubbla livvakter

2017-10-26 13:24 Calle von Scheele  
Säpos livvakter har ett alldeles för farligt arbete för att de ska tillåtas jobba ensamma. Men Säpo har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut om förbud mot ensamarbete och vill ha det undanröjt. Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT

Polisförbundet har beslutat att överklaga Förvaltningsrättens dom som tillåter Säpos livvakter att även i fortsättningen arbete solo. Facket vill att livvakterna ska jobba i par när hot om våld finns.

Under onsdagen skickade arbetsrättsjurist Mattias af Malmborg in överklagan på Polisförbundets vägnar till Kammarrätten i Stockholm. Han begärde samtidigt anstånd i en månad med att utveckla skälen för överklagan.

– Förvaltningsrätten tycks ha hängt upp sig på att beslutet berörde funktionen säkerhetskoordinator, men begreppen är irrelevanta för bedömningen av sakfrågan, säger Mattias af Malmborg, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Det var i februari som Arbetsmiljöverket beslutade att livvakterna måste jobba i par när hot om våld finns. Undantag skulle kunna göras när någon annan polisman eller person med skyldighet att ingripa fanns i närheten.

Säpo fick till den 1 mars 2018 på sig att genomföra förändringen. Därefter gällde ett vite på 2 miljoner kronor om säkerhetspolisen bröt mot beslutet.

Säpo ville inte genomföra dubbelbemanningen och överklagade till Förvaltningsrätten, som gjorde en annan bedömning är Arbetsmiljöverket.

– Faktum kvarstår att ensamarbete innebär påtagligt större risk för de anställda, oavsett vad man kallar dem, att utsättas för hot och våld. Vi får säkerställa att nästa instans uppfattar grunden till beslutet samt undvika den begreppsförvirring som förvaltningsrätten har råkat ut för, säger Mattias af Malmborg.

Tvisten gäller paragraf 8 i Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Om arbetet innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld får det inte utföras som ensamarbete, enligt föreskriften.

Förvaltningsrätten konstaterar i sin dom att det inte ”regelmässigt kan anses föreligga en påtaglig risk för våld eller hot om våld” när Säpo-anställda som arbetar som personskyddskoordinator går i tjänst som livvakt.

Rätten skriver också i sitt beslut: ”Med hänsyn till det anförda anser förvaltningsrätten att det överklagade beslutet inte är ändamålsenligt och proportionerligt i förhållande till riskerna för de aktuella arbetstagarna.”

Bakom tvisten ligger en flerårig kamp av säkerhetspolisens huvudskyddsombud Kjell Brådman. Livvakternas egen säkerhet beaktas inte när personskyddet för politiker och andra organiseras, konstaterar han.

– Säpo gör riskbedömningar, men det är gentemot skyddsobjektet, inte mot de livvakter som utför uppdraget och som hamnar i en överförd hotbild. Det fanns stora brister i bedömningarna och det kritiserade vi, sa Kjell Brådman tidigare till Arbetarskydd.

Säpo har även anfört som skäl till livvakternas solojobb att myndigheten har svårt att rekrytera ett tillräckligt antal livvakter.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö