Parterna eniga: Därför är föreskriften så viktig

2017-09-11 00:00 Ulrika Fjällborg  
Arbetsmiljöverkets föreskrift heter Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:14.

Arbetsgivarnas utökade ansvar för organisatorisk och social arbetsmiljö har lyft frågan om psykosocial arbetsmiljö högt upp på agendan. Däremot har föreskriften inte rått på sjuktalen.

Intresset har istället exploderat när man räknar pressklipp, debattartiklar, kunskapsseminarier, anordnade utbildningsdagar, kursdeltagare, projektgrupper och samtal i lunchrummen.

– Den stora uppmärksamheten om föreskrifterna har gjort att uppmärksamheten på själva problemet ökat. Det var också syftet med dem – att sätta fokus på vad man ska arbeta med när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Ulrich Stoetzer, sakkunnig, på Arbetsmiljöverket.

Föreskriftens ställer krav på arbetsgivaren om kunskap och regelbunden kontroll så att det inte uppstår risk för ohälsa när det gäller arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

– Vi ställer krav på att alla chefer har kunskap om hur man motverkar detta och vad man gör om sådana situationer trots allt uppkommer. Man ska ha rutiner och resurser för det, säger Ulrich Stoetzer.

Även Svenskt Näringsliv och fackföreningarna anser att föreskrifterna haft effekt.

– Vi har märkt en klart ökad medvetenhet bland våra medlemsföretag. Det är väldigt positivt, säger hon, och poängterar att det egentligen inte är nya krav i föreskrifterna utan en betoning av att även psykosocial arbetsmiljö är arbetsmiljö och vad man ska göra för att hålla den god, säger Anna Bergsten är jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Exakt hur varje företag ska göra måste styras lokalt. Parterna driver sitt stöd genom Prevent, som utbildar och gett ut guiden ”Jobba praktiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö”.

– Vi ser en stor efterfrågan. Utmaningen nu är att integrera föreskriften  om organisatorisk och social arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Anna Bergsten.

Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på Unionen lyfter även han fram Prevents utbildningar för medlemsföretagen.

– Vi är övertygade om att föreskrifterna har haft stora effekter, men vilka är för tidigt att säga. Däremot bör Arbetsmiljöverket nu få större resurser till informations- och inspektionsarbete, säger Daniel Gullstrand.

De krav han ställer på arbetsgivaren är att ha bra chefer:

– Arbetsgivaren ska se till att cheferna har kunskaper, att det finns rutiner för utbildning vid tillsättandet av nya chefer, men också att chefers kunskaper är en del av den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet och att det finns planerad vidareutbildning. I kartläggningen av arbetsmiljön är det bra att använda sig av flera metoder, formen får skilja sig åt beroende på verksamheten. Det viktigaste är att det finns systematik i det hela, så att arbetet inte sker ad hoc.

Ulrika Fjällborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö