Mindre resurser till sjuka i kvinnoyrken

2017-10-09 00:00 Ida Karlsson  

UPPDELNING. För sjunde året i rad ökar anmälningarna om kvinnor som blir sjuka på grund av dålig arbetsmiljö.Trots det går mindre resurser till att stötta och granska villkoren i kvinnodominerade yrken.

En rapport från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälningar om kvinnor som blir sjuka på grund av organisatoriska och sociala problem fortsätter att öka. Det handlar bland annat om hög arbetsbelastning, otydligt ledarskap och mobbning.

Förra året anmälde arbetsgivarna 3 500 sådana fall, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med året innan. För männen anmäldes 900 fall förra året.

– Vi har en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor arbetar mer inom yrkena där dessa brister finns, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik- och analysenheten på myndigheten.

Kvinnorna är överrepresenterade bland dem som blir sjuka på grund av arbetsmiljön, enligt rapporten, som bygger på arbetsgivarnas anmälningar till Försäkringskassan. Problemen är vanligare inom vård och omsorg, där många kvinnor arbetar.

– Det är problematiskt. Vi måste arbeta mer med de här frågorna för att vända trenden, säger Ann Ponton Klevestedt.

Sedan två år tillbaka gör Arbetsmiljöverket inspektioner inom socialtjänsten. En stor inspektionsinsats inom äldreomsorgen är på gång. Men totalt sett görs flest inspektioner i mansdominerade branscher.

Arbetsmiljöverkets siffror visar att 63 procent av myndighetens inspektioner sedan 2012 gjorts på mansdominerade arbetsplatser inom bygg, transport, tillverkning och verkstad. Endast 20 procent av inspektionerna har gjorts på arbetsplatser inom skola, vård och omsorg där många kvinnor arbetar.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet, menar att kvinnors arbetsmiljö är sämre reglerad än mäns.

– Arbetsmiljölagen är väldigt ojämlik. Lagen är skriven för byggnadsarbetare och industriarbetare. För den offentliga sektorn finns inte alls samma detaljerade föreskrifter.

Det gör det svårare för facket och arbetsgivare att fastslå vad som behöver göras. Det påverkar också Arbetsmiljöverkets möjligheter att ställa krav när de ska inspektera arbets­miljön i kvinnodominerade yrken, menar hon.

Maria Steinberg framhåller att även de flesta EU-direktiv lägger fokus på mansdominerade arbetsplatser.

Hon är dock positiv till att Arbetsmiljöverket förra året införde nya föreskrifter för organisatoriska och sociala problem.

– Det gör att skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer kan börja ställa krav inom sektorer där kvinnor arbetar.

Arbetssjukdomar vanligast bland kvinnor

För sjunde året i rad ökar anmälningarna av arbetssjukdom bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem - hög arbetsbelastning, utfrysning och mobbning. Flest anmälningar kommer från vård, omsorg och andra delar av den offentliga sektorn.

Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2016 publicerades i juni. Den omfattar anmälda arbetsskador under 2016 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på de anmälningar som gjordes till Försäkringskassan och redovisas bland annat uppdelat på kön, ålder och näringsgren.

Ida Karlsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö