Mats Hagberg: Det saknar ofta betydelse att anmäla en arbetssjukdom

2009-02-03 08:22 Mattias Davidsson  
Professor Mats Hagberg

Halveringen av de anmälda arbetssjukdomarna kan delvis bero på förbättringar i arbetsmiljön. Men professor Mats Hagberg tror även att människor blivit allt mer medvetna om hur stränga bedömningarna i arbetsskadeförsäkringen är.

Arbetsmiljöverket gick i förra veckan ut med snabbstatistik som visar att de anmälda arbetssjukdomarna halverats i antal på bara fem år. Professor Mats Hagberg som är chef för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin anser att det är många faktorer som påverkar antalet anmälningar.

- Jag hoppas och tror att en viktig faktor är att arbetsgivare blivit mer uppmärksamma på betydelsen av god arbetsmiljö för produktivitet i företag och organisationer.

Det är de två största diagnosgrupperna, belastningsskador och psykiska skador, som minskat mest - både i absoluta tal och som andel av alla anmälda arbetssjukdomar. Och Mats Hagberg, som engagerat sig mycket i frågan om belastningsskadorna, ser vissa förbättringar när det gäller ergonomin på arbetsplatserna.

- I SCB:s och Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar kan man till exempel se att andelen som utför tunga lyft har minskat de senaste 20 åren.

Däremot påpekar Mats Hagberg att de psykosociala exponeringarna har ökat under samma period. De senaste årens mätningar av ”arbetsorsakade besvär” visar på en relativt oföränderlig utveckling.

Siffrorna som Arbetsmiljöverket redovisade förra veckan avser anmälningar till ett försäkringssystem. Finns det anledning att tro att förväntningarna på försäkringen minskat kraftigt och att det är förklaringen till halveringen på fem år?

- Ja, det saknar ofta betydelse att anmäla en arbetssjukdom. Det är först när man söker arbetsskadelivränta det blir aktuellt, det vill säga när man har varit sjukskriven 180 dagar. Jag tror det finns en ökad medvetenhet om detta och det påverkar antalet anmälningar.

Hur mycket använder Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin den här statistiken?

- Arbetsmiljöverkets och SCB s arbetsmiljöstatistik använder vi mycket både i information till omvärlden och i forskningen. Statistiken över arbetsskadeanmälningar använder vi mindre, sannolikt för lite: vi borde använda den mer.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö