Många visstidsanställda ger dålig arbetsmiljö för alla

2012-11-12 10:34 Birgitta Ländin  

Allt fler har korta och otrygga jobb, inte minst inom handeln. Det innebär en försämrad arbetsmiljö främst för tillsvidareanställda. Det visar en undersökning från Handelsanställdas förbund. - Vi tror att gränsen är nådd för utvecklingen mot fler visstidsanställda, säger Handels förbundsekonom Stefan Carlén.

1 024 medlemmar i Handelsanställdas tillfrågades i undersökningen, 47 procent svarade. Utöver enkätsvaren ingår djupintervjuer med ett antal medlemmar som närmare har fått beskriva hur arbetsvardagen ser ut med så många tillfälliga arbetskamrater som ska läras upp.

"Ständigt nya att lära upp. Många av dem engagerar sig dåligt då de endast är där tillfälligt. Vi har inte tillräckligt med tid för att undervisa dem ordentligt" är ett ganska typiskt svar som Handels redovisar i rapporten "Utarbetad eller utbytbar".

På arbetsplatser med många tillfälligt anställda upplever medlemmarna oftare att det saknas personal, paradoxalt nog.

- Det brukar ju heta att med många huvuden att bolla runt så minskar bemanningsproblemen. Men det visar sig vara tvärtom. Kanske för att man ägnar sig för mycket åt att jaga varenda timme man kan spara och bara ta in folk vid toppar, säger Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson.

De tillsvidareanställda på arbetsplatser med mycket extrapersonal svarar också oftare att de kommer hem utmattade från arbetet och att de upplever stress i sin vardag. Nära sex av tio svarar att de ofta kommer hem utmattade.

Det är tröttande att ständigt lära upp nya, svårare att lägga schema och en del av arbetsglädjen uteblir.

- Med dagens öppettider i kombination med många tillfälligt anställda sprider man ut den erfarna personalen över dygnet, vilket gör att man alltmer sällan träffar sina arbetskamrater. Man träffar bara visstidarna, som ofta byts ut, säger Susanna Gideonsson.

Handels vill nu öka fokuset på frågan om tillfällig personal, och hoppas kunna ändra situationen i en dialog med arbetsgivarna.

- Vi tror att även de börjar se att det är kortsiktigt tänkt att ha så hög andel visstidsanställda. Det blir svårt att hålla ruljansen igång, det saknas kontinuitet och detta drabbar i förlängningen verksamheten och kunderna, säger Stefan Carlén.

De egna skyddsombuden ska också få mer utbildning i psykosocial arbetsmiljö. I allra sista hand ska de kunna anmäla en alltför rörig arbetsplats till Arbetsmiljöverket.

- Men vi tror på en dialog med arbetsgivarna, säger Susanna Gideonsson.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen