LO-utredare: Regionala skyddsombud bär kunskap mellan företag

2016-05-15 23:00 Ann Norrby  

Intresse och erfarenhet krävs för att bli regionalt skyddsombud, anser Sten Gellerstedt på LO. – Den som gillar utmaningar och att träffa många människor passar för uppdraget, säger han.

De allra flesta regionala skyddsombud har ett vanligt jobb också som de är tjänstlediga från när de är ute på arbetsplatsbesök. Framför allt mindre arbetsplatser, utan skyddskommitté, får besök.

– Både de anställda och arbetsgivarna har nytta av dem. De har kunskap om praktiska lösningar och kan tipsa om konsulter, säger Sten Gellerstedt, som är utredare på LO:s arbetslivsenhet.

De regionala skyddsombuden har särskild utbildning och kan därför hjälpa till med svåra problem ute på arbetsplatserna. Dessutom ska de rekrytera och utbilda vanliga skyddsombud. Genom att de besöker många arbetsplatser kan de ”bära kunskap mellan företagen”, som Sten Gellerstedt uttrycker det.

Han anser att de regionala skyddsombuden har hög status.

– De utgör eliten bland skyddsombuden, säger han.

Tretton av LO-förbunden har regionala skyddsombud. Pappers är det enda utan, men har börjat diskutera det eftersom de små arbetsplatserna ökar.

Av TCO:s 14 medlemsförbund har åtta regionala skyddsombud, flest har Unionen och Lärarförbundet. Lise Donovan, TCO:s chefsjurist, påpekar att förbunden organiserar sitt arbetsmiljöarbete på olika sätt – att ha regionala skyddsombud eller inte säger väldigt lite om omfattningen och kvaliteten på arbetsmiljöarbetet.

Av Sacos 23 förbund har åtta regionala skyddsombud. Fyra av förbunden – Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Naturvetarna och Jusek – har ett projekt med fyra gemensamma regionala skyddsombud för att ge mindre arbetsplatser stöd i arbetsmiljöarbetet.

Stefan Oesman är sedan sommaren 2014 ett av dessa regionala skyddsombud. Till vardags arbetar han på bank. Hans uppdrag som regionalt skyddsombud tar ungefär 40 procent av en heltid.

– Jag är intresserad av arbetsmiljö­frågor, särskilt dem som rör den psyko­sociala arbetsmiljön, säger han.

De regionala skyddsombuden får listor från sina fackförbund över arbetsplatser där det finns medlemmar. Stefan Oesman stämmer träff med någon ur företagsledningen och ber att få komma på besök. I början var reaktionen lite avvaktande.

– Men när de får klart för sig att vi inte vill komma för att inspektera, utan för att ge råd och föra dialog, går det bättre, säger han.

Han har hittills hunnit med att besöka cirka 150 företag. Vid besöken träffar han vd, hr-ansvariga och lokala skyddsombud. Stefan Oesman använder bland annat besöken till att gå igenom den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Jag påpekar arbetsgivarens stora ansvar för de här frågorna som ofta faller mellan stolarna, säger han.

Om han upptäcker att mycket inte överensstämmer med arbetsmiljöreglerna, föreslår han att han ska komma igen om ett år.

– På företag med hr-avdelning är det där ansvaret för arbetsmiljöfrågorna ligger. Och då fungerar det oftast bra, säger Stefan Oesman.

 

Läs också:

Läs mer: På turné med skyddsombudet

Läs mer: Mall of Scandinavia: Omplacerat skyddsombud hyllas nu som hjälte

Stöd för arbetsmiljöarbetet

Normalt utses regionalt skyddsombud om det inte finns lokalt skyddsombud. Regionalt skyddsombud har inte tillträdesrätt till arbets­platser med skyddskommitté.

Det måste finnas minst en medlem i det regionala skyddsom­budets fackliga organisation på arbetsplatsen för att ombudet ska ha rätt att komma in där. Regionala skyddsombud har funnits sedan 1949.

Varje år lämnar LO, TCO, Saco och Hamnarbetarförbundet in uppgifter till Arbetsmiljöverket om vad deras regionala skyddsombud har gjort under det gångna året. Antalet skyddsombud, även omräknat till årsarbetstid och antal besökta arbetsplatser liksom kostnader och stats­bidrag framgår av rapporterna. Förbunden inom LO och TCO betalar själva nära hälften av kostnaderna, Hamnarbetar­förbundet en fjärdedel och Saco-förbunden ungefär tio procent. Uppgifterna gäller 2015.

Källa: Arbetsmiljöverket

Antal skyddsombud

LO: 1 123

TCO: 483

Saco: 54

Hamn­arbetar­förbundet: 3

Årsarbetare*

LO: 258

TCO: 49,6

Saco: 7,3

Hamn­arbetar­förbundet: 0,1

Besökta arbetsplatser

LO: 49 869

TCO: 5 336

Saco: 1 397

Hamn­arbetar­förbundet: 20

*Begreppet årsarbetare räknas fram utifrån hur många timmar skyddsombuden har ägnat sitt uppdrag delat med 1 680 timmar.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö