Livvakternas jobb för farligt för ensamarbete

2017-06-19 00:00 Calle von Scheele  
Säpos livvakter har ett alldeles för farligt arbete för att de ska tillåtas jobba ensamma. Men Säpo har överklagat Arbets­miljöverkets beslut om förbud mot ensamarbete och vill ha det undanröjt. Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT

Arbetsmiljöverket vill förbjuda ensamarbete för Säpos livvakter mot ett vite på 2 miljoner kronor för varje gång förbudet överträds. Om beslutet träder i kraft nästa år kommer Säpo få svårt att klara skyddet i valrörelsen. Livvakter fattas och nya hinner inte utbildas.

Från den 1 mars nästa år ska det vara förbjudet med ensamarbete för Säpos livvakter. Då träder Arbetsmiljöverkets föreläggande i kraft, som innebär att livvakter måste jobba i par under sina bevakningsuppdrag. Men beslutet har överklagats av Säpos ledning, som anser att Arbets­miljöverkets beslut saknar rättslig grund och ska undanröjas.

Nu avgör förvaltningsrätten i Stockholm tvisten mellan Arbetsmiljöverket och Säpo.

Domstolens avgörande kan få stora konsekvenser för hur personskyddet ska organiseras för politikerna i nästa års valrörelse. Efter de senaste årens terrorattentat i Europa är folksamlingar högriskobjekt, vilket försvårar Säpos personskydd när politikerna håller torgmöten eller valtalar för allmänheten.

I sin inlaga till rätten varnar Säpo för svårigheterna att rekrytera livvakter. Myndigheten hinner inte till nästa sommar få fram det antal nya livvakter som behövs för dubbelbemanning vid personskydd om domstolen går på Arbetsmiljöverkets linje. Det kan ta omkring två år.

Säpo skriver:

”Med tanke på de mycket höga krav som ställs på livvakter har Säkerhetspolisen, trots en stor mängd sökande, haft svårt att hitta tillräckligt många lämpliga personer ens för att behålla det antal som krävs för att täcka upp efter de livvakter som övergår till annan verksamhet.”

Själva sakfrågan i rätten gäller emellertid inte bemanningen i valrörelsen, utan hur livvakternas arbete ska organiseras för att vara förenligt med arbetsmiljölagstiftningen. Säkerhets­polisens huvudskyddsombud Kjell Brådman slog larm för några år sedan, eftersom livvakternas egen säkerhet inte beaktades när personskyddet för politiker och andra organiserades.

– Säpo gör riskbedömningar, men det är gent­emot skyddsobjektet, inte mot de livvakter som utför uppdraget och som hamnar i en överförd hotbild. Det fanns stora brister i bedömningarna och det kritiserade vi, säger Kjell Brådman.

Tvisten gäller paragraf 8 i Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Om arbetet innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld får det inte utföras som ensamarbete, enligt föreskriften.

När en person ska skyddas i sitt dagliga yrkesutövande och på fritiden måste alltså livvakterna jobba i par, enligt Arbetsmiljöverkets beslut.

– Ja, ifall Säpo gör bedömningen att det finns risk för hot och våld, och om det inte finns någon annan i omgivningen som livvakten kan räkna med bistår vid ett ingripande, säger Johanna Ingemansson Christiansson, jurist på Arbetsmiljöverket.

Men beslutet innebär inte att livvakterna i varje situation måste vara två per person som de skyddar. När andra poliser finns i närheten kan en enda livvakt per skyddsobjekt vara tillräckligt.

– I situationer där flera skyddsobjekt är på samma plats, som vid Nobelfesten, finns flera poliser och flera livvakter runtomkring. Då kan livvakten räkna med stöd från någon annan och det skulle kunna vara okej med en livvakt per skyddsobjekt.

En svårighet för Säpo är att livvakten inte bara ska skydda den person som bevakas, utan också är skyldig att som polisman ingripa mot förövaren.

– Vi tar höjd för det här i vårt beslut och i våra föreskrifter. Därför ska de inte arbeta ensamma om något händer. En av dem kan behöva föra skyddsobjektet i säkerhet och den andre avvärja och gripa gärningspersonen, säger Johanna Ingemansson Christiansson.

Just att polismannen är skyldig enligt lag att ingripa leder till att Arbetsmiljöverkets föreläggande är rättsligt omöjligt att följa, hävdar Säpo.

Säpo anser dessutom att riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, som alla arbetsgivare ska utföra, inte kan lösa problemet med riskerna för livvakterna. ”Livvaktsarbetet är alldeles för dynamiskt och minutoperativt för att det ska kunna ske”, enligt Säpos yttrande.

Arbetarskydd har begärt en kommentar från Säpo, men ingen ansvarig uttalar sig.

– Våra livvakter arbetar inte ensamma när det finns risk för våld eller hot om våld. Vid sådana tillfällen arbetar de i par redan i dag, säger däremot Sofia Hellqvist, pressekreterare.

Men finns det inte alltid risk för våld när en livvakt sätts in?

– Bedömningen av antalet livvakter som behövs beror på situationen.

Kan du beskriva en situation där bara en livvakt behövs?

– Det är jättesvårt att gå in på detaljer, men vi gör bedömningar av varje enskild situation.

Inte heller presschef Nina Oderman Schei vill förklara när en livvakt kan jobba ensam.

– Personskyddsarbete innebär inte automatiskt att det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld, svarar hon i mejl.

Huvudskyddsombudet Kjell Brådman säger att arbetsgivaren har blivit försiktigare med ensamkommenderingar av livvakterna.

– Det är nog av självbevarelsedrift. Om något händer skulle det självklart slå tillbaka mot dem.

Brådmans kamp

Kjell Brådman, huvudskyddsombud på Säpo, har tagit fighten för ett säkrare livvaktsarbete:

• Sommaren 2015 lämnar han in en §6 6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

• Hösten 2015 tillåter Arbetsmiljöverket ensamarbete. Brådman överklagar till förvaltningsrätten.

• Vintern 2016 förklarar förvaltningsrätten att Arbetsmiljöverket måste ompröva ärendet.

• Vintern 2017 för­bjuder Arbetsmiljöverket ensamarbete för livvakterna.

• Våren 2017 över­klagar Säpo beslutet till förvaltningsrätten.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö