Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män

2014-05-07 08:16 Angelica Söderberg  

Stress, resursbrist och frånvarande chefer drabbar arbetsplatser med en majoritet kvinnor hårdare än de där flest män jobbar. Det visar Arbetsmiljöverkets 900 jämförande inspektioner i 59 kommuner.

Två verksamheter har jämförts: kvinnodominerade hemtjänsten och mansdominerade tekniska förvaltningen som sköter bland annat parker, fastigheter och renhållning. Syftet var att försöka få svar på varför kvinnor oftare är sjukskrivna än män.

– Mönstret är tydligt. Vi ser att arbetsmiljön i kommunerna är sämre inom den kvinnodominerade hemtjänsten, säger Mats Ryderheim, programkoordinator för det treåriga regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö, i ett pressmeddelande.

I slutrapporten konstateras att inspektionerna bekräftat det mönster som återfinns i samhället i stort: Kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Bristande arbetsmiljö på grund av pressad arbetssituation och frånvarande chefer drabbade kvinnorna hårdare än männen:

  • I hemtjänsten har cheferna fler medarbetare. 7 av 10 chefer har fler än 30 medarbetare. Inom teknisk förvaltning har 1 av 10 chefer så många medarbetare.
  • I hemtjänsten är arbetssituationen mer pressad, särskilt för medarbetare. Varannan medarbetare ser arbetskraven och arbetsbelastningen som ett arbetsmiljöproblem jämfört med knappt var tredje medarbetare inom teknisk förvaltning.
  • I hemtjänsten är resurserna mindre. Dubbelt så många brister i inspektionsmeddelanden handlar om resurser och utrustning – exempelvis otillräckligt antal fordon eller bilar – jämfört med inom teknisk förvaltning.

Inom kvinnodominerade hemtjänsten upplevde varannan anställd sömnproblem, nedstämdhet och hjärtklappning. Färre än var tredje medarbetare inom mansdominerade tekniska förvaltningen upplevde detta. Åtta av tio på de mansdominerade arbetsplatserna sa sig räkna med att orka jobba fram till pensionsåldern. Inom hemtjänsten trodde knappt hälften av de anställda att de skulle klara av ett helt arbetsliv i yrket.

– Att personal inom kvinnodominerad verksamhet har en sämre arbetsmiljö bidrar till att kvinnor har högre ohälsa än män och i större utsträckning riskerar lämna arbetslivet i förtid. Arbetsgivarna behöver ta på genusglasögonen i arbetsmiljöarbetet, säger Mats Ryderheim.

Angelica Söderberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö