"Inför självdeklaration av arbetsmiljön"

2007-10-15 07:48 Esref Okumus  

Varje arbetsplats bör en gång om året lämna in en självdeklaration av arbetsmiljön. Det föreslår s-riksdagsledamöterna Hillevi Larsson och Siw Wittgren-Ahl i en motion till riksdagen. <br></br>

Samhällets möjligheter att få arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön har varit otillräckliga, menar ledamöterna. Ofta görs ingenting förrän en allvarlig olycka inträffat, skriver de. Inte ens ett stort antal långtidssjuka räcker för att bristerna ska åtgärdas.

Dessutom, understyrker de, saknar Arbetsmiljöverket tillräckliga resurser och befogenheter för att komma åt dåliga arbetsmiljöer. Att regeringen nyligen minskade verkets anslag med en tredjedel har dramatiskt försämrat myndighetens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.

Idag hinner Arbetsmiljöverket bara granska en liten del av alla arbetsplatser i landet. Genom deklarationerna får myndigheten en överblick över de arbetsplatser som behöver inspekteras, menar Hillevi Larssonoch Siw Wittgren-Ahl.

Tanken är att de som lämnar falska uppgifter ska få bakläxa, exempelvis i form av böter enligt bestämda tariffer. Arbetsmiljöverket ska också kunna göra stickprovskontroller, precis som Skatteverket gör av våra inkomstdeklarationer.

Vad en arbetsmiljödeklaration ska innehålla bör variera från arbetsplats till arbetsplats, beroende på vilken typ av arbetsmiljö det rör sig om.

- Gäller det exempelvis en byggarbetsplats ska man redovisa att man har ordenliga ställningar och godkänd skyddsutrustning, säger Hillevi Larsson. Man ska också deklarera vilken riskbedömning man gjort och vilken åtgärdsplan man har.

Andra uppgifter som ska redovisas kan gälla olyckor, skador, stress, mätningar av luftkvaliteten eller nivån på sjukfrånvaron.

- Jag anser också att deklarationen ska vara en offentlig handling. Därmed kan arbetstagarna se om arbetsgivaren förskönat arbetsförhållandena, säger Hillevi Larsson.

Esref Okumus

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen