Hur mycket kan jag kräva av brukarna?

2019-04-12 00:00  

EXPERTFRÅGA. Jag ska öppna ett nytt företag inom hemtjänsten. Hur mycket hjälpmedel kan jag kräva att brukarna ska ha i sina hem för att min personal inte ska drabbas av belastningsskador?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska företagen:

– Olika lagar styr detta. Arbetsmiljölagen, som ger skydd för personalen, och sociallagstiftningen som ger skydd för vårdtagaren. Dessa kan upplevas stå emot varandra. Vi kan exempelvis inte kräva att vårdtagaren bygger om sitt hem. Därför får vi använda oss av strategiskt arbete och strategiska metoder. Riskbedömning och samråd med vårdtagaren och anhöriga om hur arbetet kan underlättas gäller alltid.

– Ett noga förberett kontrakt med uppdragsgivaren kring omständigheter och ett tydligt mandat till personalen är grundläggande. Personalen ska så långt det går kunna fatta egna beslut. I svårare fall behöver det ske i samråd med chef. Ibland kan det bli aktuellt med dubbelbemanning.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker, Arbetsmiljöcenter AB:

– Vad kul att du ska öppna eget! När det gäller din fråga om vad du kan kräva av brukarna så handlar det mer om att hitta en gångbar väg för båda parter. Det är alltså mer en förhandlingsfråga.

– Men det är en jätteviktig fråga för dig att ta upp med brukarna. Bjud in till ett möte med dem där ni går igenom de behov som finns, samt tittar på riskerna. Efter det kan det vara lämpligt att ni sätter er ner tillsammans och tittar på åtgärder. Låt det gärna bli en återkommande punkt i ert avtal.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Arbetsgivaren ska före­bygga arbetsskador enligt arbetsmiljölagen. Hur kostnaderna fördelas mellan arbetsgivaren och brukaren på ett privat boende blir en förhandlingsfråga. Arbetsmiljöverket har gett ut en vägledning, Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö, se www.av.se och sök på ADI 589. Du som arbetsgivare är skyldig att se till att arbetstagarna får rätt arbetsutrustning, exempelvis lyftanordningar och rätt utbildning – ergonomi. Utbildningen kan även handla om hygien och smittrisker och hur man handskas med hot och våld, ensamarbete och för hög arbetsbelastning. Ibland måste ett boende byggas om. Här kan en biståndshandläggare komma med synpunkter.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen