”Hotellstädare sticker inte ut i statistiken”

2018-02-09 00:00 Ulrika Fjällborg  

Visita håller inte med om att arbetsmiljön för hotellstädare negligeras. Tvärtom pågår arbetsmiljöarbetet för just hotellstädning i den partsgemensamma gruppen.

– För oss är det viktigt med god och hållbar arbetsmiljö, men bedömningarna måste göras utifrån hur verksamheten ser ut, säger Lina Tidell.

Lina Tidell är arbetsrättsjurist med ansvar för arbetsmiljöfrågor på arbetsgivarorganisationen Visita.

– När vi tittar på rehab-ärenden är det inte så att hotellstädare sticker ut. Det finns självklart tunga moment i städning, det är oundvikligt. Men så är det i många jobb.

Hon menar att det handlar om att hantera risker och det är varje arbetsgivares ansvar att sörja för en god och hållbar arbetsmiljö som inte skadar personalen. Sedan OSA-före­skrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom har det blivit ännu tydligare.

– Vi har en arbetsmiljölagstiftning och den ska följas. Företagen ska bedöma vilka risker det finns genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och lägga upp arbetet utifrån sin verksamhet.

Lina Tidell är själv med i den partsgemen­samma grupp som de förra avtalsförhandlingarna ledde till och hon tycker att det arbetet löper på bra. Utvärderingen ska vara klar om ett år.

Hon vill inte kommentera resultatet av den rapport som Arbets- och miljömedicin Syd och Institutet för miljömedicin vid KI presenterade i våras och som rekommenderar generellt lägre arbetstempo, eftersom Visita inte vet vilka företag som är med i studien.

– Det är deras bedömning. Det är inte så att det är det enda sättet. En åtgärd kan vara mer personal men också tekniska hjälpmedel och förebyggande hälsovård, säger Lina Tidell men tycker inte att det är hennes sak att rekommendera enskilda åtgärder.

– Alla verksamheter ser olika ut och det går inte att ge generella rekommendationer. Att företag jobbar förebyggande hör vi av våra medlemsföretag. Bedriver arbetsgivaren ett systematiskt arbetsmiljöarbete kommer anställda att hålla arbetslivet ut.

Enligt Lina Tidell erbjuds arbetsgivarna inom besöksnäringen nu även stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom det webbaserade ia-systemet som Afa försäkring tillhandahåller för en mängd olika branscher.

– Med hjälp av ia-systemet hoppas vi att det systematiska arbetsmiljöarbetet blir enkelt att hantera för våra medlemsföretag, säger hon.

Ulrika Fjällborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö