Hörseln slås ut av gifter och buller

2012-01-29 23:00 Elisabeth Vene  

Bullerskador förvärras av vissa kemiska ämnen. Nu får de varningsmärkningen B som i buller i Arbetsmiljöverkets lista över hälsofarliga ämnen. – Glädjande! säger Ann-Christin Johnson, som föreslagit märkningen i en rapport skriven på uppdrag av Nordiska Expertgruppen för Gränsvärden.

– Det är ett problem att folk i allmänhet inte känner till att vissa kemikalier kan orsaka hörselskador. En bullermärkning gör förhoppningsvis arbetsgivare och arbetstagare mer uppmärksamma på det, säger docent Ann-Christin Johnson, forskare vid Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning på Karolinska institutet.

Styren, som används i plast- och båtindustri, är ett av ämnena på bullervarningslistan. Styren får nu dessutom sänkt gränsvärde.

– Styren kan orsaka hörselskador även i arbetsmiljöer där det inte finns höga bullernivåer, säger Ann-Christin Johnson.

Toluen är ett annat ämne på varningslistan. Det har gjorts undersökningar i Brasilien, i tryckerier där det finns mycket toluen och buller, plus i en tyst färgfabrik med toluen och på en arbetsplats med buller men inget lösningsmedel. Studien visar att risken är störst när man jobbar med lösningsmedel och buller, därefter med enbart lösningsmedel. Först därefter kommer buller.

– Den här kunskapen kanske gör att även arbetstagare som inte utsätts för buller, men för hörselskadande ämnen, inbegrips i hörselvårdsprogram, hoppas Ann-Christin Johnson.

Kemikalierna skadar hörselcellerna i örat. Forskning i USA och i Frankrike pågår för att undersöka exakt hur detta går till

Ann-Christin Johnson höll på med sin doktorsavhandling om skador av lösningsmedel i mitten av 1980-talet. Då kom de första svenska rapporterna om att vissa grupper som arbetade med kemikalier hade mer hörselskador än vad som kunde förväntas av bullernivåerna, mer än andra på samma arbetsplatser som var mer bullerexponerade. Undersökningarna gällde måleriarbete och pappersmassetillverkning. Man började misstänka lösningsmedlen.

I samma veva gjordes djurförsök i USA. Råttorna som utsattes för toluen slutade att reagera som förväntat på en ljudsignal.

Ann-Christin Johnson hade först inte med hörseln bland skadeverkningarna i sina studier, men efter att ha läst om råttstudierna från USA lade hon till hörseltest i sina djurstudier och tittade på öronen i mikroskop.

– Det såg ut som typiska bullerskador. De råttor som utsatts för både lösningsmedel och buller hade dessutom värre skador än efter endast lösningsmedel eller endast buller.

Ann-Christin Johnson gjorde tillsamman med dr Thais Morata från USA en stor kunskapsöversikt om kemikalier och hörselskador 2010 som ska ge underlag för gränsvärden. I kunskapsöversikten visar alla undersökningar att inte alla lösningsmedel är skadliga för hörseln och att olika ämnen är olika skadliga. De kom fram till att det behövdes något slags märkning, eftersom sambandet är så okänt.

Enligt EU:s, och Sveriges, nya bullerlagstiftning är arbetsgivarna skyldiga att ta hänsyn till inverkan av ortotoxiska ämnen, alltså ämnen som kan skada hörseln. Bullermärkningen kommer att hjälpa till med detta.

– Uppmärksamhet och kunskap kan hjälpa till så man skyddar sin hörsel med hörselskydd mot buller och kanske med andningsskydd och ökad ventilation mot lösningsmedel, säger Ann-Christin Johnson.

Varning för bullerskador

Ämnen som experterna uppmärksammar som hörselskadande redan vid nivåer nära gränsvärdet är lösningsmedlen styren, toluen och koldisulfid, metallerna bly och kvicksilver samt gasen kolmonoxid.

Även cyanid och olika bekämpningsmedel kan ge hörselskador liksom viss cancermedicin.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö