Hemtjänstkläder avgörs i förvaltningsrätten

2012-11-28 14:37  

Hemtjänstpersonal tar nu hjälp av LO-TCO Rättsskydd för att få arbetsgivaren att betala för deras arbetskläder. Kommunal har drivit en kampanj med hjälp av skyddsombuden, men har på de flesta håll fått nej på sin framställan att det är en smittskyddsfråga. Nu överklagar man på flera håll.

Ett viktigt skäl för kraven har varit att de anställda behöver arbetskläder som går att tvätta i 60 grader för att förhindra att de smittas – eller smittar andra. Skyddsombuden har begärt att Arbetsmiljöverket förelägger om ett förbud om inte arbetsgivaren betalar för arbetskläderna. Men det sa verket nej till.

LO-TCO Rättsskydd överklagar nu verkets beslut till förvaltningsrätten för åtta hemtjänster, sju i Malmö och en i Vilhelmina. I sin överklagan hänvisar Rättsskyddet bland annat till arbetsmiljölagen där det står att ”Arbetsgivaren ska i enlighet med 3 kapitlet 2 paragrafen arbetsmiljölagen vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”.

Lennart Lundquist

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen