Grava problem med överbeläggning på akutsjukhus

2012-01-18 11:50 Birgitta Ländin  

Sjukhusens överbeläggningar fortsätter. Det visar Arbetsmiljöverkets tillllsyn av arbetsmiljön vid 60 akutsjukhus, som nu har sammanfattats i en rapport. 54 av de 60 sjukhusen hade brister som måste åtgärdas.

Undersköterskor och sjuksköterskor hör till de yrkesgrupper som drabbas värst av arbetsrelaterad ohälsa. Deras pressade arbetssituation har fått många att gå ned i arbetstid.

- Det är helt oacceptabelt att de som vårdar sjuka ska behöva offra sin egen hälsa eller minska sin arbetstid för att klara av jobbet. Arbetssituationen ska självklart vara sådan att man orkar arbeta heltid utan att få besvär, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

- Ansvariga politiker och tjänstemän ute i landstingen måste nu tillsammans med sjukhusledningarna komma till rätta med problemen. Brister i arbetsmiljön påverkar vårdkvaliteten och leder till svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Under förra året höjde Arbetsmiljöverket i flera fall vitesbeloppen mycket kraftigt för sjukhus som har patienter i korridorer eller i lokaler som inte är avsedda för att vårda patienter, till exempel sköljrum eller kontorslokaler. Det är ett av de vanliga fel som Arbetsmiljöverket finner vid inspektioner, ett annat är att sängar placeras med långsidan mot en vägg så att personalen inte kan arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Trots höga vitesbelopp och skarpa krav under en följd av år från Arbetsmiljöverket mot sjukhusens huvudmän, fann man alltså omfattande problem vid 90 procent av de besökta akutsjukhusen. Tidigare har landstingen förlitat sig på att respektive avdelning åtgärdade sina problem.

– Vi har nu involverat ansvariga landstingspolitiker och sjukhusledningar och på flera håll fått igång en konstruktiv dialog, uppger Mikael Sjöberg.

Det har exempelvis lett till att tre landsting genomfört vårdplatsinventeringar, vilket visar på behov av ytterligare drygt 1 100 platser. Samarbetet med kommunerna har utvecklats för utskrivningsbara patienter. Vid några sjukhus har lokaler byggts om och gjorts mer ändamålsenliga. Men det räcker inte.

I rapporten påtalar verket en rad saker som ansvariga för sjukvården behöver arbeta med att förbättra: politiker bör tänka mer på både arbetsmiljö och patientsäkerhet, bemanningen bör i högre grad bestämmas utifrån vårdbehov och vårdplatser, hela vårdkedjan ska fungera och man måste se till att arbetssituationen är sådan att personalen orkar vara kvar till pensionen.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Alla Tjänstebilar

ANNONS