Gradsaxen klippte elevens fingertopp

2012-06-07 09:40 Ann Norrby  
Skyddet framför gradsaxens skär var borttaget när olyckan hände. Foto: Mikael Engström

16-åringen skulle klippa till en rund bit ur en liten fyrkantig plåtbit. Men gradsaxen tog också en bit av hans långfinger. – Jag har inte någon känsel i fingertoppen och kan inte längre spela gitarr, sade han under rättegången där hans lärare stod åtalad.

Rättegången i Lunds tingsrätt hölls i mars i år. Eleven berättade i domstolen att han åt smärtstillande tabletter i flera veckor efter olyckan för att kunna sova.

– Det gör fortfarande mycket ont varje gång jag stöter fingertoppen mot något hårt, sade han enligt Sydsvenska Dagbladet vid rättegången.

Olyckan hände i januari 2010. Eleven var då 16 år och gick första årskursen på Polhemskolans energiprogram. Gradsaxen som han använde för att klippa till den runda plåtbiten hade inget skydd framför skäret. Därför fick han in ett finger i saxen.

Efter olyckan åtalades fyra av de anställda vid skolan för arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg ansåg att gymnasiechefen borde ha varit tydligare med vad som ingick i arbetsmiljöansvaret när han delegerade det till rektorn för energiprogrammet och utvecklingsledaren.  Chefen hade dessutom inte följt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Åklagaren ansåg att rektorn och utvecklingsledaren borde ha kontrollerat att maskinerna hade godtagbara skydd. Elevens lärare borde ha hindrat eleven att använda gradsaxen när skyddet inte var okej. 

Ingen av de fyra åtalade arbetar längre på skolan.

Lars Petersson är tillförordnad rektor för Polhemskolan:

– Vi har anlitat en konsult som ska hjälpa till att organisera vårt arbetsmiljöarbete ännu bättre, säger han.

Delegeringarna av arbetsmiljöansvaret på Polhemskolan kommer att bli tydligare. Rutiner har införts för regelbundna skyddsronder. De ska ske tätare för de delar där eleverna hanterar farliga ämnen och maskiner och minst en gång om året där undervisningen sker i vanliga klassrum, berättar Lars Petersson.

Gradsaxen, och de andra maskinerna som hörde till energiprogrammet, finns inte kvar på skolan:

– Det var bestämt före olyckan att den yrkesutbildningen skulle flytta till en annan skola, säger Lars Petersson.

Lunds tingsrätt håller med åklagaren om att delegeringen av arbetsmiljöansvaret från gymnasiechefen var alltför otydlig. De var inte ansvariga för olyckan.

Arbetsmiljöansvaret låg i stället kvar hos gymnasiechefen. Han var oaktsam i lagens mening när han inte såg till att det fanns ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Även läraren hade ansvar för att eleverna inte skadades. Han visste att gradsaxen var farlig och borde inte ha låtit eleven använda den på egen hand.

Tingsrätten dömer både gymnasiechefen och läraren för arbetsmiljöbrott. Chefen får betala 70 dagsböter och läraren 50 dagsböter.

Domen kan överklagas senast den 25 maj.

Domen

Lunds tingsrätt

4 maj 2012

Mål B 392-11

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Alla Tjänstebilar

ANNONS