För trångt och brandrisk i operationssalen

2021-06-11 08:00 Lennart Lundquist  
Operationssalen inrättades på 1970-talet. Sedan dess har allt mer skrymmande utrustning satts in i salen.

Det är mycket trångt i en operationssal på Östersunds sjukhus, personalen riskerar att snubbla på all apparatur. Skyddsombudet påpekar också den mycket stor arbetsmiljörisken och etiska stressen som brandrisken utgör.

Operationssalen på  öron-, näsa- halskliniken inrättades på 1970-talet. Sedan dess har allt mer skrymmande utrustning satts in i salen.

I rummet utförs operationer med sövda patienter, ibland med öppen låga som laser och diatermi, det vill säga ingrepp med högfrekvent växelström. Det finns risk för brand eftersom det finns syrgas i rummet.

”Att i detta läge evakuera åtta personer plus den sövda patienten med vidhängande respirator genom en mycket liten dörr utgör en mycket stor arbetsmiljörisk. Det innebär en stor psykisk och etisk stress för operatör och övrig personal”, skriver Läkarföreningen skyddsombud.

De kräver att brandsäkerheten måste bli bättre genom att en dörr till installeras och att arbetsplatsen får en tillräckligt stor yta för att personalen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ventilationen i det trånga rummet måste också bli bättre.

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö