Flest skadade fingrar

2018-04-06 00:00 Karin Nilsson  

25 personer skadades vid de olyckor som ledde till företagsbot under 2017. Arbetsgivarna fick betala mellan 10 000 och 500 000 kronor. Här är de godkända strafföreläggandena förra året.

Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB

En anställd gick med het olja i en behållare utan lock. Oljan var minst 170 grader. Den anställda föll och fick oljan över sig. Hon fick brännskador på både överhuden och läderhuden på höger underarm, handrygg och lår.

De arbetsmiljöansvariga skulle ha sett till att olja transporteras i en sluten behållare.

Olycksdag: 3 juli 2013.

Bränn­skador

200 000:-

Gestamp Hard Tech AB

En anställd föll tre meter från en conveyorkanal ned på industrigolvet. Den anställda fick bland annat en fraktur i nackkotan. Fallskydd saknades.

Företagsboten jämkades ned från 250 000 kronor på grund av att det gått så långt tid mellan händelsen och lagföringen.

Olycksdag: 19 juli 2013.

Skadad nacke

100 000:-

Arriva Sverige AB

En städerska klämdes fast i första tågvagnen när ett tågset körde in i ett hus. Tåget var obromsat, det visste inte städerskan. Hon bröt flera revben och underkäken samt fick sårskador. Arbetsgivaren hade inte bedömt riskerna tillräckligt noggrant. Städerskan skulle också ha fått bättre instruktioner.

Olycksdag: 15 januari 2013.

Revbensbrott och sårskador

500 000:-

HK Scan Sweden AB

Den anställda skulle flå en djurkropp. Kniven slant och den anställda fick en penetrerande sårskada i buken och en liten punktblödning på tunntarmen.

Arbetet var inte riskbedömt och skyddsbrynja saknades.

Olycksdag: 22 april 2016.

Knivsår i buken

100 000:-

Tulip Food Company AB

En anställd skadade sig i en paketeringsmaskin. Fingerblomman på hans långfinger skars av. Arbetsgivaren skulle ha bedömt riskerna med arbetet vid maskinen och sett till att det fanns skydd framför maskinens rörliga del.

Olycksdag: 5 november 2015.

Avskuren fingerdel

200 000:-

Moelven Byggmodul AB

En inhyrd arbetstagare skulle täcka en tre meter hög och tio meter bred byggmodul med plast. Hon använde en arbetsställning vars hjul inte gick att låsa. Ställningen välte. Hon föll och skadade ena armbågen, handleden och mellanhanden.

Arbetsgivaren var oaktsam. Instruktioner saknades och arbetsställningen skulle ha haft låsbara hjul.

Olycksdag: 19 augusti 2015.

Skadad arm och hand

200 000:-

Finspångs Fin­mekaniska verkstad

En anställd jobbade vid en fräsmaskin när jackärmen fastnade i maskinen. Armen drogs in. Skinnet skalades av på armen, och på en mindre yta var såret så djupt att muskelsenorna blottlades.

Arbetsgivaren hade inte uppmärksammat att maskinen saknade skyddsanordning.

Olycksdag: 17 mars 2016.

Skadad arm

200 000:-

Skrot-Emil AB

En järnkil slungades ut ur en armeringsklipp och träffade en arbetstagare i ansiktet med frakturer på näsben och okben som följd.

Arbetsgivaren har inte gjort vad som krävs för att förebygga olycksfall.

Olycksdag: 8 augusti 2012.

Skadade fingrar

100 000:-

OP Höglunds AB

En anställd skadade sig i samband med omlastning av hyttskydd till lastbilar. Hyttskydden föll över mannen som fick frakturer på bäckenet och skadat urinrör.

Skyddsansvariga hos bolaget har åsidosatt sina åtaganden enligt arbets­miljö­lagen.

Olycksdag: 28 april 2015.

Skadat bäcken

300 000:-

Smederna Sverige AB

En man klämdes i samband med att han städade undan flis och restmaterial efter en sågning. Han fick allvarliga skador i form av ett lårbensbrott med omfattande mjukdelsskador på muskulaturen. Han opererades vid ett flertal tillfällen, och framtida fysiska men kan förväntas.

Arbetsgivaren skulle systematiskt ha riskbedömt arbetet vid maskinen.

Olycksdag: 20 mars 2017.

Skadat bäcken

400 000:-

Pamako AB

En anställd klämde sitt ena långfinger när han skulle ställa in en punktsvetsmaskin. Nedersta delen av långfingret amputerades.

Arbetsgivaren borde ha bedömt riskerna bättre och sett till att föreskrivet skydd fanns.

Olycksdag: 25 augusti 2015.

Kapat finger

200 000:-

Metsä Board Sverige AB

Ett transportband förde in stockar i barktrumman. Stockar fastnade på bandet, och två anställda gick in i barktrumman för att såga itu dem.

Operatörerna trodde att strömmen var helt och hållet bortkopplad, men så var det inte. En anställd kom åt en strömbrytare och transportbandet började backa. En anställd föll och fastnade med foten. Han bröt flera tår och huden skadades.

Arbetsgivaren hade inte säkerställt att den farliga arbetsutrustningen var stoppad innan någon gick in i barktrumman. Maskinen saknade tydlig markering för bortkoppling.

Olycksdag: 28 april 2015.

Brutna tår

300 000:-

Forsbacka Rör & Projekt Teknik aktie­bolag

En montör och hans kollega skulle ta bort en presenning som lagts över ett hål på ett tak. Det var ännu mörkt ute och dålig sikt. Montören tog ett steg åt sidan och föll cirka två och en halv meter.

Han spräckte flera revben, krossade en handled och fick en tumme ur led.

Arbetet var inte riskbedömt och åtgärder för att förhindra fall hade inte vidtagits.

Olycksdag: 16 januari 2016.

Spräckta revben

300 000:-

Smurfit Kappa Sweden AB

En anställd stack in handen i en wellpappmaskin för att ta bort kartongbitar som hade fastnat. Tre av hans fingrar fick amputationsskador.

Arbetsgivaren skulle ha sett till att det inte gick att komma in i maskinens riskområde när den var i gång.

Olycksdag: 27 oktober 2014.

Skadade fingrar

250 000 :-

Billerud Korsnäs Sweden AB

En anställd blev påkörd av en truck lastad med en stor pappersrulle. Den påkörde ådrog sig trasiga senor i höger axelled, hudskador på arm och ben.

Bolaget har i sina riskbedömningar inte sett till att trucktrafik skulle ske på avgränsat område.

Olycksdag: 18 maj 2015.

Kroppsskador

200 000:-

Havator aktiebolag

En anställd skottade snö från en pall, tappade balansen, föll och fick hjärnskakning. Anmälan om olyckan skedde efter elva dagar.

Bolaget har agerat oaktsamt eftersom det inte har sett till att det fanns fungerande rutiner för anmälan om arbetsskada.

Olycksdag: 6 februari 2015.

Hjärnskakning

20 000:-

IMS Nonwoven AB

En anställd skulle ta bort ludd på en vals med en karda. Kardan fastnade och handen drogs in mellan två valsar. Den anställda fick frakturer på handen och brännskador på bålen, armhålan och underarmen.

Arbetsgivaren borde ha bedömt riskerna bättre.

Olycksdag:15 december 2014.

Kapade fingrar

300 000:-

Repay Nord AB

En operatör klämde sin hand. En del av hans ringfinger och lillfinger gick av.

Den skyddsansvariga har varit oaktsam och åsidosatt bolagets skyldigheter.

Olycksdag: 20 mars 2017.

Kapade fingrar

200 000:-

SSAB Emea AB

En anställd befann sig på ett arbetsområde för en motordriven kran och blev påkörd. Han fick en stor sårskada på insidan av vänster fot, fraktur på vadbenet samt känselbortfall i större delen av hälen. Arbetsgivaren har varit oaktsam och orsakat den anställdes skador.

Olycksdag: 6 februari 2016.

Kroppsskador

200 000:-

Cellcomb AB

En maskinoperatör arbetade vid upprullningsenheten. Hennes armar kom i kontakt med valspar och pappersrulle. Hon fick sår på vänster armbåge och på höger underarm.

Maskinen saknade tillräckligt skydd. Arbetsgivaren har genom oaktsamhet orsakat maskinoperatörens skador.

Olycksdag: 3 maj 2016.

Sår på armarna

25 000:-

Sandvik Materials Technology AB

Slangen sprack och den anställde översköljdes av vattenblandad syra. Den anställda fick hål på ena hornhinnan, blev blind på högra ögat, fick tredje gradens brännskador på höger överarm samt brännskador på bålen och axeln.

Företaget har inte tillräckligt bedömt riskerna.

Olycksdag: 18 augusti 2014.

Blind av syra

400 000:-

Hagabergs Bygg AB

Vid en inspektion framkom att arbetstagare använt en bordcirkelsåg utan klyvkniv och knivskydd. Personalen hade utan giltigt skäl tagit bort skydden. Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Inspektionsdag: 12 september 2017.

Kapat finger

25 000:-

Billerud Korsnäs Skog & Industri AB

En arbetstagare fastnade med ena armen i en maskin som saknade skydd eller skyddsanordning. Armen slets av.

Arbetet skulle ha riskbedömts. Det saknades också skydd som skulle ha hindrat tillträde till maskinens riskområde.

Olycksdag: 9 januari 2016.

Avsliten arm

500 000:-

Fastighets­förvaltare

En byggherre godkände att betala 10 000 kronor i företagsbot därför att det saknades fallskydd på en byggarbetsplats i Umeå. Det fanns risk för fall på över två meter.

Arbetet pågick sommaren 2014, och då hade inte sanktionsavgifter införts för den här typen av brister.

Händelsedag: Sommaren 2014.

Saknade fallskydd

10 000:-

Hushållnings­sällskapets Kompetens­utveckling i Syd AB

En 16-årig praktikant klämdes då han skulle tvätta en gödselspridare. Han fick en stor sårskada, ett knäbensbrott med ledbandsskador, benbrott på bägge underbenen och en urledvridning på ena mellanfotsbenet.

Arbetsuppgiften var inte riskbedömd och praktikanten hade varken fått information om riskerna eller tydliga instruktioner.

Olycksdag: 30 april 2013.

Skadade ben

300 000:-

Servicestyckarna i Johanneshov AB

En anställd rensade en köttkvarn och kom åt de roterande knivarna i kvarnen. Vänstra handens långfinger blev avkapat jäms med halva nageln.

Arbetet var inte riskbedömt och kvarnen saknade skydd som hindrade kontakt med dess rörliga delar.

Olycksdag: 1 mars 2016.

Kapat finger

200 000:-

Orkla Foods Sverige AB

En container kasade av en truck och föll till golvet. Den drog med sig en anställd som fick frakturer på höften, käken, skallen och skadade en tand. Arbetsgivaren borde ha riskbedömt arbetet, gett den anställda tydliga instruktioner och sett till att utrustningen fungerade.

Olycksdag: 29 juli 2014.

Flera frakturer

300 000:-

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen