Facken på Karolinska går vidare med 6:6a-anmälan

2017-02-21 10:12 Tiina Demargne  
”Vi har dragit tillbaka en av de fyra anmälningarna till Arbetsmiljöverket eftersom vi till slut har fått ett svar på hur enheten ska lösa det här. Vi vill ju ha en reaktion och en lösning. Det är viktigast för oss som bevakar arbetsmiljön”, säger huvudskyddsombudet Eva Håkansson på Karolinska i Solna.

Handlingsplanen och svaren till de fyra fackförbunden var otillräckliga och alltför teoretiska. Nu anmäls Karolinska universitetssjukhuset till Arbetsmiljöverket, rapporterar Vårdfokus.

Situationen på Karolinska universitetssjukhuset, i Solna, med stängda vårdplatser och överbeläggningar på maxnivå är som Arbetarskydd tidigare berättat oacceptabel enligt facken. Vårdförbundet, Kommunal, Läkarförbundet och Vision har nu tillsammans anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket, skriver Vårdfokus.

– Handlingsplanen räcker inte för att lösa problemen, säger Eva Håkansson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Karolinska universitetsjukhuset.

Facken krävde i slutet av januari i år svar på hur fem punkter ska lösas. Nu anser facken att arbetsgivaren bara svara på en av dessa, som handlar om hur de redan underbemannade avdelningarna ska klara kraven på att ta emot 4 till 6 överbeläggningar.

– Nu svarar de att kraven bara gäller om avdelningen har möjlighet och ska ske i dialog med personalen. Men så var inte kravet beskrivet alls när det kom ut på intranätet. Många i personalen mådde dåligt över hur de skulle kunna klara så många patienter, säger Eva Håkansson till Vårdfokus.

Resterande punkter som handlar om att hitta lösningar på underbemanningen anser fackförbunden sig inte ha fått svar på. Arbetsgivarens svar är alltför teoretiska:

– Vi har fått förklaringar på varför situationen är som den är. Men förklaringarna känner vi redan till. Nu behöver vi lösningarna.

Facken har gemensamt gjort en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, som ska granska handlingsplanen, varpå inspektioner kan bli aktuella.

 

Fackeyt: Okunskap om arbetstidslagen hos många chefer.

Tidigare ur Arbetarskydd:

Tillsammans med sin skyddsombudskollega, Liv Andersson, började Eva Håkansson redan under sommaren 2016 granska övertidsuttaget och forsatte till årets slut. De begärde in de listor med arbetade timmar som arbetsgivaren är skyldig att ha. De fann brott mot arbetsmiljölagen vid flera olika avdelningar.

– Under sommaren var bland annat föräldralediga inne och jobbade. Många chefer verkar inte veta att föräldraledighet räknas som vanliga arbetade timmar.

Eva Håkansson säger att det saknas kunskap om arbetstidslagen hos många chefer. Det finns också personal som vill jobba övertid. Det handlar om lojalitet både med patienter och kolleger, och är även ett sätt att höja lönen, enligt Eva Håkansson.

– I tider av stor arbetsbrist finns det gott om sådana möjligheter. Sen sitter vi här med långa sjukskrivningar. Det är en katastrof för individen.

Eva Håkansson hoppas att anmälningarna till Arbetsmiljöverket får effekt. Förhandlingar mellan fack och arbetsgivare som utmynnat i skadestånd för arbetsgivaren har inte avskräckt.

– Arbetsgivaren har tidigare betalat men det har inte hindrat dem från att fortsätta med beteendet. Den enskilde chefen på avdelningen som godkänt övertiden har nog inte haft en aning om att det betalats ut böter.

Text: Karin Nilsson

Detta är en 6:6a-framställan

6a § 

”Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § ska meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg ska i stället lämnas till Transportstyrelsen, som ska pröva om föreläggande eller förbud enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska meddelas.

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.

Ett skyddsombuds begäran enligt första stycket får även avse skyddsåtgärder som behövs för att arbetsgivaren på det arbetsställe där skyddsombudet är verksamt ska uppfylla sina skyldigheter gentemot utomstående arbetskraft enligt 3 kap. 12 §.”

(Ur Kapitel 6 - Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, Arbetsmiljölagen, AML)

 

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö