Få fälls för arbetsmiljöbrott

2010-08-20 21:00 Ann Norrby  

Arbetarskydd har gjort en unik sammanställning av alla arbetsmiljödomar under 2008 och 2009. Vi har också följt upp några av fallen för att få reda på hur livet och arbetsmiljön blev efter domen.

- Mycket få olyckor leder till åtal och ännu färre till fällande domar, konstaterar Maria Steinberg, expert på arbetsmiljörätt.

Under åren 2005-2008 anmäldes nära 125 000 arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket. Hittills har 42 av dem bedömts av tingsrätter och hovrätter. Maria Steinberg, som är jur dr och universitetslektor i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet, påpekar att nästan en tredjedel av domarna gäller allvarliga olyckor som ungdomar råkat ut för.

- Kanske ser åklagarna särskilt allvarligt på dessa olyckor och vill därför få dem prövade, säger hon.

Maria Steinberg tycker att det är bra att åklagarna använder företagsbot allt mer och att de inte ger sig, utan överklagar domslut som de inte är nöjda med. Men hon undrar varför arbetssjukdomar så gott som aldrig bedöms rättsligt.

 Byggbranschen står för den största andelen av de bedömda olyckorna åren 2008 och 2009. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är olyckorna mer än dubbelt så vanliga i tillverkningsindustrin och nästan två gånger fler inom vård och omsorg.

- Det är klart att byggnadsarbetare har en riskfylld arbetsmiljö, men varför leder inte olyckorna i andra branscher i samma utsträckning till åtal? Och varför anses ett stryptag på en sjuksköterska som ett tillbud? Jag ser det som en arbetsskada, säger Maria Steinberg.

De allra flesta domarna i arbetsmiljömål 2008 och 2009 gäller olyckor med allvarliga följder. Ofta dröjer det flera år innan olyckorna bedöms rättsligt.

- Det verkar finnas en liten tendens till att domarna fastställs snabbare än tidigare. Men fortfarande kan åtalade få vänta alldeles för länge innan de får veta om de döms som oskyldiga eller skyldiga, säger Bodil Mellblom som arbetar med övergripande arbetsmiljöfrågor på Svenskt Näringsliv.

- Företagsbot används allt oftare och det kan i många fall vara bra i stä let för att döma en enskild person inom företaget.

- I vissa fall kan jag dock tycka att företagsboten sätts väl högt i förhållande till brottet, till exempel när en arbetsmiljöplan har saknats eller när en arbetsgivare inte har anmält ett tillbud, säger Bodil Mellblom.

Eftersom varje fall är unikt, kan det vara svårt att dra generella slutsatser av domarna, menar hon.

- Men det finns alltid något att lära av dem och många av våra medlemsorganisationer använder dem i sina utbildningar i arbetsmiljö, säger Bodil Mellblom.

Arbetsmiljöplaner

Den 1 januari 2009 ändrades föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:03. Från den dagen går arbetsmiljöansvaret automatiskt över från byggherren till entreprenören för byggen där konsumenttjänstlagen gäller, det vill säga privatpersoners villor och småhus. En förutsättning är att entreprenaden inte är uppdelad.

Kritik från EU-kommissionen ledde att föreskrifterna samtidigt ändrades så att byggherren fick ansvar för att en byggarbetsmiljösamordnare utses för byggen och anläggningar där det kan uppstå risker. Samordnaren ska vara en självständig uppdragstagare. Arbetsmiljöansvaret utökades till att även gälla i planeringen.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen