Dom: Kommuner slipper stå för hemtjänstens kläder   

2016-06-16 12:14 Ann Norrby  
Frågan om vem som ansvarar för hemtjänstpersonalens arbetskläder har nått Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: ASTIER/BSIP/Corbis

Sista ordet är sagt om ansvaret för arbetskläderna i hemtjänsten. Arbetsgivarna behöver varken bekosta kläderna eller ha ansvaret för att de tvättas.

Det har varit många turer om rätten till arbetskläder för de anställda i hemtjänsten. Kommunalarbetareförbundets skyddsombud krävde för fyra år sedan att kommunerna skulle ha ansvaret för kläderna. Arbetsmiljöverket avslog kraven. I en tvist, om den kommunala tjänsten i Malmö, fick skyddsombuden dock gehör från kammarrätten. Domstolen motiverade sin dom med risken för smittspridning. Kostnaderna för arbetsgivaren kunde inte heller ses som orimligt betungande, ansåg kammarrätten också. Kommunen överklagade domen.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar domen. Enligt arbetsmiljölagens allmänna bestämmelser måste arbetsgivaren förebygga ohälsa och olycksfall. För att hemtjänstens arbetskläder ska ingå i arbetsgivarens ansvar krävs föreskrifter från Arbetsmiljöverket, anser domstolen. Eftersom det inte finns några sådana föreskrifter, har Malmö kommun inte ansvaret för arbetskläderna. Inte heller föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker kan ge stöd åt skyddsombudens krav, skriver domstolen.

I en annan dom fastställs att ett privat hemtjänstföretag slipper ta ansvar för tvätten av hemtjänstens arbetskläder. Arbetsmiljöverket ansåg att kravet var berättigat och ville att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra underinstansernas domar. Även här hänvisar domstolen till att det saknas föreskrifter om arbetskläder och att föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker inte heller kan motivera att arbetsgivaren ska ha ansvar för arbetsklädernas tvätt.

DOMARNA

13 juni 2016, Högsta förvaltningsdomstolen, målen 1376-1383-15 och 1624-15.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö