De ska fördela makten lika mellan könen

2011-10-10 12:24 Elisabet Örnerborg  
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström presenterade i dag, tillsammans med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, regeringens nytillsatta jämställdhetsdelegation. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg har utsetts till utredningens ordförande. Foto: Från regeringens webbsändning

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström presenterade i dag, tillsammans med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, regeringens nytillsatta jämställdhetsdelegation.<br> – Vi kommer att arbeta nära arbetsmarknadens parter, men det är inte klart hur, sade Hillevi Engström.

Flera åtgärder har genomförts för att nå målen att fördela makt och inflytande jämnt mellan könen, menade Nyamko Sabuni.

– Men utmaningen består, fortfarande tjänar kvinnor cirka 20 procent mindre än männen, tar ut 76 procent av föräldraledigheten och en tredjedel arbetar deltid.

Regeringen fattade beslut om en jämställdhetsdelegation i torsdags. Delegationen ska sammanställa den kunskap och forskning som faktiskt finns för att öka jämställdheten, minska lönegapet och sprida information.

– Människor måste få fatta fria val men vara medvetna om konsekvenserna, betonade Hillevi Engström.

Regeringen har utsett Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg till utredningens ordförande i delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Vilka som ska ingå i övrigt är inte bestämt än.

– Jag ser tre områden vi bör titta på, sade Mikael Sjöberg, som också deltog i presskonferensen.

Först nämnde han vår syn på kvinnor och män, kvinnligt och manligt. Mikael Sjöberg citerade från ett inlägg på en idrottsblogg. Enligt inlägget, som nu är borttaget, vet vi att kvinnor är sämre på allt, men att det inte sägs rakt ut för då blir kvinnorna ledsna. Mikael Sjöberg nämnde också en undersökning, även den från idrottsvärlden, som visar att många unga män inte törs välja utbildningar till barnskötare eller vårdjobb fast de skulle vilja. Vilket ledde in till nästa område han vill titta närmare på: Utbildningsvalen.

Det tredje området Mikael Sjöberg vill undersöka är arbetslivet.

– De allra flesta kvinnor är på en arbetsplats. Hur är det med lön, frivillig deltid – ofrivillig deltid och mitt område arbetsmiljön? Många kvinnor blir utslitna och sjukskrivna och riskerar att bli fattigpensionärer.

Mikael Sjöberg förklarade att delegationen ska ta fram ett antal förslag som regeringen sedan kan bygga vidare på.

– Jag tolkar direktiven som ett stort värnande om den svenska modellen. Det handlar inte om att samhället ska ta över. I övrigt finns inga begränsningar på förslag till lagstiftning.

Hillevi Engström:

– När det gäller lönebildning är det arbetsmarknadens parters sak. Vi ska hålla oss utanför. Men det kan finnas andra saker att göra, som exempel på något som borde kunna ändras är yrkesbenämningarna, som att det finns 27 olika yrkesklasser för maskinoperatörer men bara en för undersköterskor.

Och i stället för att införa en rätt till heltid kan man kanske gå bakvägen, menar Hillevi Engström. Det kanske är något i arbetsmiljön som måste ändras, många kvinnor arbetar deltid för att de inte orkar arbeta heltid. Det kan också finnas ekonomiska orsaker till att de jobbar deltid, menade arbetsmarknadsministern och ställde frågan:

– Hur gör vi det mer lönsamt att gå upp i heltid?

Mikael Sjöberg ska lämna ett delbetänkande senast den 22 februari 2013 och uppdraget ska slutredovisas den 24 oktober 2014.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen