Chaufförer dubbeltestas för alkohol

2011-12-07 08:45 Elinor Torp  

Chaufförer vägrar tvångsvisa alkoholtester. Deras personliga integritet väger tyngre, menar Transport. Och alkolås i fordonen räcker.

Om kunder ska få alkoholtesta chaufförer eller inte kan bli ett fall för AD. Detta efter att Transport stämt Biltrafikens Arbetsgivareförbund och DHL Frieght. Bolagets kund Ferruform, ett fristående helägt dotterbolag till Scania, har utfört slumpvisa tester i ett kontor bakom vaktkuren.

Chaufförerna har där fått legitimera sig. De som vägrat har hotats om uppsägning eller avskedande, enligt information till förbundet. Transport understryker att medlemmarna inte är skyldiga att underkasta sig kundens tvångsvisa medicinska undersökningar. En mängd namn på chaufförer listas i stämningsansökan.

Transport kräver 10 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en, plus ett allmänt skadestånd på 250 000 kronor till förbundet. Att alkoholtestas av kund kränker medlemmarnas rätt till personlig integritet. Kravet är inte heller nödvändigt då chaufförerna redan testas varje gång de startar sina fordon. Transport hänvisar till Europakonventionen.

Chaufförernas personliga integritet väger tyngre, menar förbundet. Bolagets krav strider mot kollektivavtalet om hantering och rutiner av alkoholtestning. Här anges hur testerna ska gå till - alkolås i bolagets fordon. De tvångsvisa testerna strider också mot god sed på arbetsmarknaden, påpekar Transport i stämningsansökan, som på tisdagen kom in till Arbetsdomstolen.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö