Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på HVB-hem

2018-03-09 00:00 Karin Nilsson  

Efter ett brev från skyddsombudet på Frösunda Omsorg i Stockholm AB gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på bolaget den 10 juni 2016. Vid inspektionen på HVB-hemmet framkom att det fanns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bland annat framkom det att på de möten där alla arbetstagare deltog ofta inte fanns tid för arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljöverket konstaterar också att bolaget i ett brev visar att fokus för riskbedömningar till största delen ligger på hot och våld.

Samtliga risker, exempelvis även kontinuerlig bedömning av balans mellan krav och resurser för arbetstagarna, risker för smitta och psykiska påfrestningar ska bedömas.

Arbetsmiljöverket beslutade den 4 juli 2017 att bolaget skulle vidta vissa åtgärder senast den 30 september 2016. Åtgärderna var förenade med ett vite om 50 000 kronor.

Arbetsmiljöverket anser att bolagets åtgärder, som redovisats i ett brev, inte är tillräckliga. Verket begär därför att förvaltningsrätten dömer ut vitet.

Bolaget anser att åtgärderna räcker.

Förvaltningsrätten konstaterar att bolaget bland annat inte har visat vilken rutin som finns beträffande överföring av information om risker i arbetet. Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs vid verksamhetsträffarna, och hur arbetstagare och skyddsombud kan medverka, har inte heller visats. Förvaltningsrätten bifaller Arbets­miljö­verkets ansökan och dömer ut vitet.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen