Bestraffande chefer i kommuner får inte gå fria

2009-02-18 10:38 Mattias Davidsson  

Alla offentliganställda ska ha samma skydd för sin yttrandefrihet. Därför ska även kommunala chefer som utsätter frispråkiga anställda för repressalier kunna stoppas.

 

Alla offentliganställda som lämnar information till massmedia är skyddade mot chefens efterforskningar. Men medan chefer i staten kunnat dömas för tjänstefel om de ändå efterforskat och därefter straffat en meddelare, har kommunernas chefer kunnat gå fria från straffansvar.

 

Yttrandefrihetskommittén anser att alla offentligt anställda ska ha samma skydd. Därför föreslår den en ny regel i tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen. Där ska repressalieförbudet kompletteras med en straffbestämmelse.

 

Varken tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen har hittills innehållit några bestämmelser om straffansvar för den som bryter mot det så kallade repressalieförbudet. Däremot kan man bli dömd för tjänstefel enligt brottsbalken. Men då krävs att besluten tagits under myndighetsutövning. Om repressalierna inte kan anses utgöra myndighetsutövning, kan brott mot repressalieförbudet alltså inte beivras straffrättsligt.

 

Kommunanställdas disciplinansvar regleras i kollektivavtal, och inte i lag som för statsanställda. Det innebär att disciplinpåföljder mot kommunanställda inte är myndighetsutövning.

 

Skillnaden uppmärksammades i en tvist där en anställd i Borås kommun blev varnad sedan hon deltagit i ett TV-program.

 

Kommittén

 

Det är justitiekansler Göran Lambertzsom leder den parlamentariskt sammansatta tryck- och yttrandefrihetskommittén. Igår tisdag lämnade kommittén ett delbetänkande till justitieminister Beatrice Ask.

 

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö