Även chefen kan bli mobbad

2017-05-22 00:00 Lena Gunnars  
Christina Björklund har fått 3 300 000 kronor från Afa Försäkring för att forska om ”uppåtgående” mobbning: när chefer blir mobbade av medarbetare. Foto: Calle von Scheele

Sårbarhet. Mobbning av chefer sker oftast i samband med omorganisationer och nedskärningar. – Det viktigt att känna igen tecknen på ett tidigt stadium och sätta in akuta åtgärder, säger Christina Björklund, som forskar i ämnet vid Karolinska institutet.

Så här långt har hennes forskning visat att nya chefer är extra sårbara. Kvinnor i högre positioner är mer utsatta än män.

– Eftersom männen är i en sorts norm utmanar kvinnorna den. Men det är likadant när det kommer in en man i en kvinnodominerad bransch, säger Christina Björklund, som forskar vid enheten för interventions- och implementeringsforskning på Institutet för miljömedicin på KI, Karolinska institutet.

Andra vanliga situationer är maktobalans, när chefen är beroende av medarbetarnas expertkunskaper. Osäkra organisationer är en grogrund. Omorganisationer, nedskärningar, missnöje och generationsväxlingar likaså.

– Ett typiskt mobbningsbeteende är med­arbetare som inte dyker upp på möten eller vägrar att utföra arbetsuppgifter, säger Christina Björklund.

Till andra typiska kännetecken hör att man talar illa om chefen bakom ryggen, skvaller, ryktesspridning och undanhållande av information.

– För att få bukt med mobbningen gäller det att ta tag i hela arbetsgruppen. Problemet beror inte på någon individ utan är strukturellt, säger Christina Björklund.

Cirka 18 000 chefer i olika sektorer ingår i Christina Björklunds studie. Av dem har runt 3,2 procent visat sig vara utsatta för mobbning, enligt de första resultaten som hon har lämnat in till Afa Försäkring.

Checklista för den psykosociala arbetsmiljön

Christina Björklunds tips är att låta en grupp anställda besvara frågorna tillsammans med chef och skyddsombud.

1. Arbetskrav

a. Kräver arbetet maximal uppmärksamhet under mesta delen av dagen?

JA (röd)

NEJ

b. Kräver arbetet ofta snabba beslut?

JA (röd)

NEJ

c. Är arbetsmängden ojämnt fördelad över dagen?

JA (röd)

NEJ

2. Kontroll/inflytande över eget arbete

d. Har de anställda inflytande över hur arbetet ska utföras?

JA

NEJ (röd)

e. Har de anställda möjligheter att påverka beslut som gäller deras arbete?

JA

NEJ (röd)

3. Ledarskap

f. Fördelas arbetet opartiskt och rättvist på arbetsplatsen?

JA

NEJ (röd)

g. Behandlas de anställda på ett rättvist och jämlikt sätt?

JA

NEJ (röd)

4. Organisations­klimatet

h. Kan klimatet på arbetsplatsen beskrivas som uppmuntrande och stödjande?

JA

NEJ (röd)

i. Kan klimatet på arbetsplatsen beskrivas som avslappnat och trivsamt?

JA

NEJ (röd)

j. Tar de anställda egna initiativ?

JA

NEJ (röd)

k. Kan klimatet på arbets­platsen beskrivas som misstroget och misstänksamt?

JA (röd)

NEJ

5. Roller

l. Finns det klart definierade mål för de anställdas arbete?

JA

NEJ (röd)

m. Ställs oförenliga krav på de anställda från två eller flera personer?

JA (röd)

NEJ

6. Socialt stöd

n. Har de anställda stöd från arbetskamrater?

JA

NEJ (röd)

o. Har de anställda stöd från sin chef?

JA

NEJ (röd)

p. Får de anställda uppskattning för väl utfört arbete?

JA

NEJ (röd)

q. Är relationerna på arbets­platsen bra?

JA

NEJ (röd)

7. Sjukfrånvaro och sjuknärvaro

r. Finns det mycket sjukfrånvaro?

JA (röd)

NEJ

s. Finns det indikationer på att det förekommer att personer upprepat går till arbetet fastän de på grund av hälsoproblem som påverkar arbetsförmågan negativt (koncentration, ork, med mer), egentligen borde vara hemma?

JA (röd)

NEJ

Fara å färde om det blir mycket rött

Om ni efter att ha svarat på frågorna ovan får övervägande risk, 50 procent eller mer rödmarkering i svarsfälten på checklistan, kan det tyda på tidiga indikationer på mobbning.

Källa: Christina Björklund, Karolinska institutet

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö