"Arbetsmiljöverket hindrar ungdomars extraarbete"

2009-04-27 14:21 Mattias Davidsson  

I arbetet med nya föreskrifter om minderåriga går Arbetsmiljöverket så långt att det blir omöjligt för unga att jobba extra på helgerna. Det anser Svensk Handel.

Johan Barkär arbetsmiljörådgivare hos Svensk Handel. Han har suttit med i partssamrådet och har framfört kritik på två områden.

- Om skoltiden ska räknas in i arbetstiden så blir det i princip omöjligt att jobba extra på helgerna. Det tycker vi är fel, säger Johan Bark.

Den som går i skola på vardagarna och dessutom jobbar extra på helgen får inte en sammanhängande veckovila om minst 48 timmar. I en del fall kan extraarbete i veckorna krocka med regeln om minst elva timmars sammanhängande dygnsvila.

Johan Bark säger att det hittills varit praxis att inte räkna undervisningstid som arbetstid.

- Annars skulle det ju vara omöjligt för de flesta som inte fyllt 18 att stå i butik på helgerna. Men det är det ju många som gör utan att det blivit ifrågasatt, säger han.

Arbetsmiljöverket stöder sig på direktivet 94/33EG om skydd av minderåriga i arbetslivet.

Svensk Handel har även kritiserat Arbetsmiljöverkets villkor för att tillåta minderåriga i kassaarbete, nämligen att dessa måste ha någon myndig person i sin närhet. Men Johan Bark invänder att man inte kan ge allt kassaarbete samma klassning. Rånrisken är inte lika stor i alla kassor.

- Man måste göra en bedömning från fall till fall, säger Johan Bark.

Ur direktiv 94/33EG

”Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att arbetstiden för ungdomar som går i skola inte inverkar negativt på deras möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.

Undervisningstiden för minderåriga inom ramarna för en teoretisk eller praktisk utbildningsplan för kombinerat arbete och undervisning eller i företagsförlagd praktik bör räknas som arbetstid.”

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö