Anslagstavlan visar allt som händer

2017-09-11 00:00 Ulrika Fjällborg  

När Arbetsmiljöverket kom på besök till Vår vårdcentral i Katrineholm började ett revolutionerande arbete. Och en tavla har fått en avgörande roll i att förändringsarbetet blivit så framgångsrikt.

Systematiskt och integrerat har blivit nyckelord på privatägda Vår vårdcentral i Katrineholm de tre senaste åren. Det hela började med ett besök från Arbetsmiljöverket.

– Då började vi jobba med Pärmen: handlingsplaner, riskanalyser, protokoll, årsavstämningar, säger Mathias Fredriksson, undersköterska och huvudskyddsombud.

Det låter ju väldigt administrativt och teoretiskt och det kunde det ha blivit om det inte vore för att Pärmen kompletteras av Tavlan, en idé så uppskattad att Mathias Fredriksson belönades med utmärkelsen Årets skyddsombud 2016 för den.

Tavlan är en vanlig whiteboardtavla med magneter, placerad i korridoren till matsalen. Där sätter de anställda upp förbättringsförslag. Det kan vara små eller stora förslag och av dem tillsätter verksamhetschefen och Mathias Fredriksson en projektgrupp som får till uppgift att göra om förslaget i praktisk handling. Projektlappens placering på tavlan flyttas utifrån hur projektet fortskrider. Man kan följa ett ärendes gång över tavlan, från förslag till pågående och utvärdering. Förändringarna samlas i en liggare som hänger fast i tavlan.

– Som arbetslag är det viktigt att bli lyssnad på, att mina förslag jobbas med och att man blir delaktig i arbetsmiljön, säger Mathias Fredriksson.

Att den som lägger förslag sedan ofta hamnar i projektgruppen har dock haft viss hämmande effekt på tillströmningen. Men det finns något gott även i att alla förstår att arbetsmiljöarbete faktiskt är ett arbete man måst utföra tillsammans. Arbetsgivare och skyddsombud kan inte genomföra allt, betonar Mathias Fredriksson.

Och de som jobbar på golvet ser problem som ledningen inte kan se. Deras input behövs.

”Uppmärksamma avvikelserna”

Mathias Fredrikssons bästa råd: Notera alla avvikelser från bra arbetsmiljö. Småsaker kan sammantaget vittna om ett större problem. Det finns ett dataprogram för avvikelser som heter Synergi. Arbetsmiljöverket har block i fickformat för att snabbt kunna skriva kom-ihåg till sig själv. Viktigt att tillsammans på arbetsplatsen bestämma ett gemensamt system. Händer något avvikande flera gånger i veckan kan man föra någon form av journal veckovis. När en avvikelse noteras är det viktigt att beskriva vad som hände, i vilket arbetsmoment det inträffade, tid och plats. Det är också viktigt att fundera och skriva ner varför man tror att händelsen uppstod. Skyddsombud och arbetsgivare ska sedan ta del av rapporten. Man kan använda upplägget med förbättringstavlan, men anpassa placeringen av den beroende på hur öppen man vill vara med informationen.

Och säg hej till varandra varje morgon.

Så gör du – Checklistan för ett strukturerat arbetsmiljöarbete

1. Alla ska med. Arbets­givaren har huvudansvaret men alla på arbetsplatsen ska varna för risker de ser i sin verksamhet.

2. Det här vill vi! Skapa en policy med tydlig målbild av hur en arbetsplats ska vara.

3. Skriv ner rutiner för vad man ska göra när man upptäcker missförhållanden. Se till att alla känner till dem eller vet var de hittar dem.

4. Hjälps åt. Fördela uppgifter och ansvar på ett för alla tydligt sätt.

5. Kunskaper. Se till att alla är medvetna om problematiken och känner igen missförhållanden.

6. Kontrollera läget systematiskt genom fyra steg: Undersök vilka risker som finns. Bedöm läget inom dem. Åtgärda problem. Kontrollera att problemen är åtgärdade.

7. Gör en årlig kontroll enligt ovanstående strukturerade riskbedömning.

8. Gör den dessutom vid varje organisatorisk förändring.

9. Lär av misstagen. När det går fel – utvärdera vad som hände och lär av det. Misslyckanden är ett bra sätt att upptäcka nya risker och utveckla arbetet.

10. Ta hjälp. Alla kan inte kunna allt. Ta hjälp av företagshälsovård eller andra experter när du behöver.

Källa: Prevent

Ulrika Fjällborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö