Ännu få beslut om rätt till ersättning

2020-09-11 00:00  

Försäkringskassan har fått närmare 5 000 anmälningar om arbetssjukdomar på grund av covid-19 till och med augusti. Ännu har bara en handfull beslut fattats. Arbetstagare i riskgruppen taxichaufförer kan inte räkna med att få sina ansökningar godkända.

Av de 4 951 anmälningarna kommer 95 procent från arbetstagare i tio yrken inom vård och omsorg. Utan jämförelse har flest ansökningar lämnats in av undersköterskor och sjukvårdsbiträden. De stod för närmare hälften av vårdens anmälningar. Från den näst hårdast drabbade yrkesgruppen, sjuksköterskor med specialkompetens, kom nästan 1 400 anmälningar om coronarelaterade arbetssjukdomar.

Statistiken visar också att kvinnor står för den övervägande delen av de smittade som ansökt om rätt till ersättning efter arbetssjukdom. Nära 85 procent är kvinnor.

För att ha rätt till arbetsskadelivränta ska arbetstagaren ha en nedsatt förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete i minst ett år framåt. Först utreder Försäkringskassan om för­mågan är nedsatt, därefter om det rör sig om en arbetsskada. Än så länge har Försäkringskassan bara fattat beslut i ett fåtal ärenden med koppling till covid-19.

– Eftersom personerna redan hade återgått i arbete och därmed inte haft en nedsatt för­måga att skaffa sig inkomst minst ett år framåt, så har frågan om besvären berott på arbetet inte utretts, säger Daniel Hansson, områdeschef på Försäkringskassan.

Nu fortsätter myndigheten att pröva ärenden. När ett ärende där frågan om skadan berott på arbetet eller inte faktiskt kommer att prövas går inte att säga, konstaterar Daniel Hansson.

– Utifrån det vi vet i dag om covid-19 är det ovanligt att arbetstagare får bestående men. Jag har noterat att det förekommit upp­gifter i media om att personer fått långvariga problem, men det tar förstås tid innan man kan konstatera att de kommer att bestå i minst ett år framåt.

Enligt en ändring i en förordning som regeringen beslutade om i april, när covid-19 sattes upp på listan över arbetssjukdomar, kan enbart personal vid sjukvårdsinrättningar, eller som arbetar med vård, omhändertagande eller behandling av coronasmittade personer, få sjukdomen klassad som arbetsskada. Det är också möjligt om man i dessa sammanhang ­arbetar med smittförande material. En handfull coronasmittade taxi- och bussförare har ändå ansökt om ersättning från den statliga arbetsskadeförsäkringen.

LO har kritiserat regeringens beslut, eftersom det utesluter andra riskgrupper som i arbetet möter smittade personer, vilket Arbetarskydd tidigare har rapporterat om (se Arbetarskydd nummer 4-5 /2020).

Kritiken fick förnyad aktualitet när Folkhälsomyndigheten publicerade sin rapport om riskerna för yrkesgrupper vid sidan av den hårt utsatta vården. Studien visade att taxichaufförer och bussförare löpte mellan fyra och fem gånger så hög risk att smittas som andra arbetstagare.

Pensionsmyndigheten, som ansvarar för begravningshjälp och efterlevandeersättning när någon avlider på grund av arbetssjukdom, har fått in ett tiotal ansökningar som gäller personer som avlidit i covid-19. Flera av dessa gäller taxi- och bussförare. Försäkringskassan bedömer om det handlar om en arbetsskada eller inte, innan Pensionsmyndigheten fattar sitt beslut.

– Hittills har vi fattat ett beslut i ett sådant ärende. Det var ett avslag, vilket var väntat eftersom dessa inte omfattas av ändringen i förordningen, säger Sonila Ylieniemi, pensionsspecialist för efterlevande på Pensionsmyndigheten.

Flertalet övriga ansökningarna kommer sanno­likt också att avslås, tillägger Sonila Ylieniemi.

Transportarbetareförbundet är mycket kritiskt till situationen.

– Ja, läget är allvarligt. Det är ytterst beklagligt att taxiförare inte omfattas, som bevisligen har det värre än många andra yrkesgrupper, säger Gustaf Järsberg, central arbetsmiljö­samordnare på Transport.

Han har flera exempel på svårigheterna att skydda taxipersonal från covid-19. När pandemin spred sig i Sverige rekommenderade Folkhälsomyndigheten att personer som misstänks vara smittade ska åka ambulans, men i verkligheten har taxichaufförer fått ta många sådana körningar, enligt Gustaf Järsberg.

Ett annat exempel är taxibolag som åtagit sig distribution och hämtning av coronatester. I Stockholmsområdet har det ofta skett utan skyddsutrustning, enligt avslöjanden i ­medier. I Norrland har det fungerat bättre med orden­tlig skyddsutrustning, konstaterar Gustaf Järsberg.

– Man har lagt dessa arbetsuppgifter på taxichaufförer i upphandlingar för att det ska vara så billigt som möjligt.

Transport har inte heller lyckats komma överens med stora taxiväxlar om hur bilarnas skyddsutrustning ska vara. Taxi Stockholm hänvisar till var och en av sina över tusen anslutna åkare.

– Vi har svårt att komma åt branschen. Det finns ingen paraplyorganisation som vill ta ansvaret. De enskilda åkarna är ofta så små och många att det är svårt att påverka dem.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Majoritet av anmälningar från kvinnor

Av totalt 4 951 anmälningar om arbetssjukdom med hänvisning till covid-19 kommer 4 154 från kvinnor. Av de tio yrken inom vård och omsorg som har flest anmälningar väger det jämnt mellan könen för yrkena allmänläkare och specialistläkare. Bland de 28 anmälningarna från ambulanspersonal finns dubbelt så många män som kvinnor. I övriga grupper överväger kvinnorna starkt. Bland de 2 101 anmälningarna från undersköterskor finns bara 246 från män.

Män 797

Kvinnor 4 154

21 anmälningar från städare

Det har kommit få anmälningar från yrkesgrupper utanför vården.

Poliser, inspektörer och kommissarier: 37

Hotell - och kontorsstädare: 21

Administrativa assistenter: 16

Köksbiträden: 8

Reklam- och tidningsutdelare: 7

Buss- och spårvagnsförare: 5

Taxi- och bilförare: 4

Karin Nilsson

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö