394 000 arbetsgivare har fått brev om nya afsen

2016-03-01 09:45 Elisabet Örnerborg  

NYA FÖRESKRIFTEN. I januari fick alla arbetsgivare, som Arbetsmiljöverket kunde hitta adress till, ta emot ett informationsbrev.<br/> – Vi håller på att förbereda oss. Vi har gjort en analys av läget för att se hur vi lever upp till de nya kraven, säger Åsa Brunzell, hr-chef för Astra Zenecas produktionsverksamhet i Sverige.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, Afs 2015:4, träder i kraft den 31 mars. Arbetarskydd har pratat med flera arbetsgivare om hur de förbereder sig. Läkemedelsföretaget Astra Zeneca är väl medvetet om den nya föreskriften.

– I de flesta fall har vi redan etablerade arbetssätt där vi kan följa upp detta, säger Åsa Brunzell, hr-chef.

Hon räknar upp regelbundna samtal mellan medarbetare och chefer, riskanalyser, medarbetarenkät två gånger per år, befattningsbeskrivningar, utbildningar, tydliga mål inom varje verksamhet samt mål och utvecklings­planer för varje individ.

– Vi kommer givetvis säkerställa att vi lever upp till kraven, säger hon.

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC Construction Sweden, berättar att de också håller på att analysera situationen inför den 31 mars. Även han menar att det ser ut som att de redan följer de nya reglerna.

Karin Stenström har hand om arbetsmiljö­frågorna på ett övergripande sätt för den delen av Ikea där de 20 varuhusen ingår. Hon känner inte till brevet, men vet att en grupp hos Arbetsmiljöverket håller på att ta fram en publikation om hur den nya föreskriften ska tolkas.

– Just nu inväntar vi mer information från Arbetsmiljöverket. Generellt jobbar vi väldigt tätt med vår arbetsgivarorganisation Svensk Handel i de här frågorna. Jag är väldigt trygg med att Ikea tar arbetsmiljöfrågorna på stort allvar, säger hon.

På Spiralspecialisten, ett mindre företag med cirka 40 anställda, känner personalansvariga Marie Höglund till brevet:

– Vi kände till de nya reglerna, och har även fått information från vår arbetsgivarorganisation Teknikföretagen. Dessutom har vi hjälp av företagshälsovården. Vi tog brevet som en liten påminnelse, säger Marie Höglund.

Arbetsmiljöverkets kommunikatör Christer Fernström meddelar att informationsbrevet har gått ut till cirka 394 000 arbetsgivare. Men Arbetsmiljöverket har inte en lista på alla arbetsgivare utan har via sin kommunikationsbyrå köpt in ett adressregister över arbetsgivare.

Vad har ni fått för reaktioner på brevet?

– Vi har märkt av en markant ökning av nedladdningar av föreskrifterna från vår hemsida och ett starkt intresse för våra informationsträffar runt om i landet, svarar Christer Fernström.

Verket tar fram vägledning

Med informationsbrevet följer en broschyr där olika frågor ställs och besvaras av Arbetsmiljöverket.

Där förklaras att:

• Organisatorisk arbetsmiljö handlar om sådana villkor och förutsättningar för arbetet som ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar.

• Social arbetsmiljö handlar om sådana villkor och förutsättningar för arbetet som socialt samspel, samarbete och stöd från chef och kolleger.

I broschyren står också att Arbetsmiljöverket håller på att ta fram en vägledning som ska vara klar under våren.

Här är 6 viktiga nyckeluttryck i den nya föreskriften

1. Kraven i arbetet – det kan vara arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden.

2. Kränkande särbehandling – det är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att de som utsätts ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

3. Ohälsosam arbetsbelastning – det är när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Det blir ohälsosamt om situationen är långvarig och om möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.

4. Organisatorisk arbetsmiljö – handlar om villkoren och förutsättningarna för arbetet. Där ingår ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar.

5. Resurser för arbetet – kan vara arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetstagarnas arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kolleger samt möjligheter till återhämtning.

6. Social arbetsmiljö – inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kolleger.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen