12,5 miljoner för färre självmord

2020-09-01 10:03 Tiina Demargne  

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, hör till de många myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram en ny nationella strategin för psykisk hälsa och förebyggande av självmord.

– Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar och en prioriterad fråga för regeringen. En viktig del i arbetet är insatser för att stärka den nationella samordningen inom området psykisk hälsa  samt att få en ny strategi på plats då den nuvarande strategin går ut i slutet av 2020, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Jobbet drev dem in i döden

Regeringen avsätter 12,5 miljoner kronor för uppdraget under 2020.

”Spridningen av covid-19 kan komma att innebära att den psykiska ohälsan och det är därför angeläget att intensifiera det nationella arbetet med frågor som berör psykisk hälsa och suicidprevention”, skriver Mynak på hemsidan.

Läs mer: När det värsta händer kan jobbet spela en stor roll

– Ett stort uppdrag som många myndigheter ska samarbeta i, vilket visar på vikten av att det genomförs med bred förankring och med stort engagemang, säger generaldirektören Nader Ahmadi, vidare.

Myndigheterna ska enligt uppdraget individuellt analysera nuläget, de långsiktiga behov som finns inom den egna verksamheten och redovisa analyser senast den 1 september 2021. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är samordnande myndigheterna och ska senast den den sista december samma år komma in med en fortsatt arbetsplan till Socialdepartementet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2023.

Myndigheterna som ska samverkar

 • Arbetsmiljöverket,
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte),
 • Försäkringskassan,
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
 • Jämställdhetsmyndigheten,
 • Kriminalvården,
 • Läkemedelsverket,
 • Migrationsverket,
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak),
 • Myndigheten för delaktighet (MFD),
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF),
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF),
 • Polismyndigheten,
 • Sametinget,
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU),
 • Statens institutionsstyrelse (SIS),
 • Statens medieråd,
 • Statens skolverk,
 • Trafikverket och
 • Vetenskapsrådet.

Källa: Regeringskansliet

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö