Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Journalistkongressen: Ta ansvar för arbetsmiljön

”Från landets redaktionsgolv kommer vittnesmål om en allt mer ansträngd arbetsmiljö. Scheman läggs utan hänsyn till individernas förutsättningar, med tvära kast i arbetstiderna och med arbete under dygnets alla timmar.”

Arbetsmiljö

”Arbetsmiljön på akuten är förfärlig”

”Vi anser att både patientsäkerheten och arbetsmiljön inte uppfyller de lägsta krav man kan begära.” Det skriver Sacos huvudskyddsombud om läkarnas situation på Södersjukhusets vuxenakut.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket granskar hot på HVB-boenden

Hot och våld ligger bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar på HVB-hem och LSS-boenden. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Arbetsmiljö

”Det var full kalabalik, 30 ton bränsle brann”

OLYCKA. På Jönköping Energi har man tagit vara på erfarenheterna efter haveriet i kraftvärmeverket 2016. Nu ska de anställda få utbildning i hur de ska agera om en liknande situation inträffar.

Arbetsmiljö

Flest skadade fingrar

25 personer skadades vid de olyckor som ledde till företagsbot under 2017. Arbetsgivarna fick betala mellan 10 000 och 500 000 kronor. Här är de godkända strafföreläggandena förra året.

Arbetsmiljö

Kraftig ökning av sanktionsavgifter

Genom att växla från böter och straff till sanktionsavgifter skulle arbetsgivarna straffas snabbare. Drygt tre år senare fick ändringen rejält genomslag. Under 2017 beslutade Arbetsmiljöverket om 775 sanktionsavgifter.