Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

”Arbetsmiljöfrågorna är heta nu”

Oavsett orsak ska ingen dö på grund av sitt arbete. Det är en av nyheterna i regeringens och arbetsmarknadsministerns nya arbetsmiljöstrategi. Krav på åtgärdsplaner från AV och Mynak är också nytt.

Tidningen

Våld och hot från elever på grundskola

En grundskolan i ett socialt utsatt område i Kalmar har haft problem med våld och utåtagerande elever en längre tid. Arbetsmiljöverket ställer krav och hotar med vite.

Tidningen

Påtvingat hemarbete en risk

Alla som kan uppmanas att jobba hemma. Vilka hälsoeffekterna blir av påtvingat distansarbete har forskarna inte studerat. Mycket tyder på att både den fysiska och psykiska hälsan blir lidande.

Arbetsmiljö

Nollvision för arbetssjukdomar ska gälla

I början av februari presenterar regeringen sin nya arbetsmiljöstrategi. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vill utvidga nollvisionen för dödsolyckor. Även arbetssjukdomarna ska omfattas.

Arbetsmiljö

Hur kan vi påverka schemat?

EXPERTFRÅGA. Chefen har lagt upp ett arbetsschema som ingen av de anställda kan arbeta med. Någon är ensamstående med barn och i andra fall är återhämtningen alltför knapp.