Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön drunknar bland andra frågor

Det finns inte plats att diskutera varför allt fler blir sjuka av jobbet, enligt experter som Arbetarskydd talat med. Frågan om den stigande sjukfrånvaron drunknar i opinionsbildningen.

Arbetsmiljö

Fem skyddsombud om valet

Arbetarskydd ställer frågan inför den 9 september i år: Vilken är din viktigaste valfråga?

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren: Finns saklig grund för uppsägning

När Rebecca Launy sades upp hävdade arbetsgivaren både hennes sjukdom och illojalitet som grund. Illojaliteten bestod enligt Växjöbostäder i återkommande kritik mot företaget i avsikt att skada det.

Arbetsmiljö

”Arbetsgivaren har inte ingripit”

– Rebecca har under femton års tid varit utsatt för en mängd kränkningar och trakasserier från arbetsgivaren, som även grundlöst beskyllt henne för stöld, säger Rebecca Launys jurist Annett Olofsson.

Arbetsmiljö

”Det ska vara enkelt att jobba säkert”

ELDSJÄLEN. Ann-Beth Antonsson, på IVL Svenska Miljöinstitutet, har i snart fyra decennier forskat i arbetsmiljöfrågor. Och hon har hittills aldrig stått utan en forskningsidé.

Arbetsmiljö

Allianspartier vill lägga ner ny myndighet

Den 1 juni öppnade den nya myndigheten för Arbetsmiljökunskap, MynAK, dörrarna till kontoret i Gävle. Men Arbetarskydd avslöjar nu att verksamheten kan bli kortvarig.