Nyhetsbrev allmänna Compost

Arbetsmiljö

Journalistfackets filmer mot trakasserier

Efter #metoo-rörelsen där många kvinnor inom mediabranschen vittnat om övergrepp och trakasserier på arbetsplatser startar Journalistförbundet en filmkampanj.

Debatt

Det ska finnas liv även efter sommaren

KRÖNIKA. Kompisens grabb har fått sommarjobb. Han är själaglad, och inte alls förtjust i att äldre farbröder morrar om kollektivavtal och lön. Han ska jobba sex veckor i en bransch känd för att vara si och så med både löner och arbetstider. ”Man jobbar väl om någon ger en jobb”, säger grabben, och både hans pappa och jag stönar.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön drunknar bland andra frågor

Det finns inte plats att diskutera varför allt fler blir sjuka av jobbet, enligt experter som Arbetarskydd talat med. Frågan om den stigande sjukfrånvaron drunknar i opinionsbildningen.

Arbetsmiljö

Fem skyddsombud om valet

Arbetarskydd ställer frågan inför den 9 september i år: Vilken är din viktigaste valfråga?

Övriga Nyheter

”Arbetsgivare måste ta ett större ansvar”

REHABILITERING. Från den 1 juli får företagen ett större rehabili­teringsansvar för sina anställda. Det blir arbetsgivarens ansvar att ta fram en plan för hur personal, som varit sjukskriven i 30 dagar, ska kunna komma tillbaka och arbeta igen.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren: Finns saklig grund för uppsägning

När Rebecca Launy sades upp hävdade arbetsgivaren både hennes sjukdom och illojalitet som grund. Illojaliteten bestod enligt Växjöbostäder i återkommande kritik mot företaget i avsikt att skada det.

Arbetsmiljö

”Arbetsgivaren har inte ingripit”

– Rebecca har under femton års tid varit utsatt för en mängd kränkningar och trakasserier från arbetsgivaren, som även grundlöst beskyllt henne för stöld, säger Rebecca Launys jurist Annett Olofsson.