”Svenska arbetsskadesystemet är effektivare”

2010-03-12 13:20 Mattias Davidsson  
Foto: Afa Försäkring

Amerikanska skadestånd kan tyckas höga, men det svenska systemet utan skadestånd är bättre, enligt Lars Baltzari.

- I Sverige har vi kollektivavtal som garanterar arbetsskadade anställda skadeståndsrättslig ersättning utan att de behöver föra talan inför domstol.

Det är en del av samhällets infrastruktur och något väldigt effektivt, enligt Lars Baltzari. Han har en bakgrund som chefjurist i parternas försäkringsbolag Afa Försäkring som bland annat administrerar den kollektivavtalade Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada, TFA.

Genom avtalen mellan arbetsmarknadens parter gäller försäkringar för över tre miljoner förvärvsarbetande. Men kombinerat med försäkringarna gäller också ett taleförbud som hindrar svenskar från att stämma sin arbetsgivare, så som ofta sker i USA.

Därmed blir transaktionskostnaderna låga, enligt Lars Baltzari.

- Man behöver inte belasta domstolarna med den här typen av ärenden. Och i och med att alla, inom citatattecken, är med blir det en effektiv riskspridning och därmed låga premier för arbetsgivarna.

Det sistnämnda bör inte föraktas, framhåller Lars Baltzari.

- Detta är en konkurrensfördel för bland annat svensk exportindustri. Det ser man tydligt när man tittar på vad kanadensiska bolag betalar för sina skogsarbetare och jämför med svenska företag. Det är en väldig skillnad.

Han har svårt att se några fördelar med processen som nu pågår i New York med anledningen av arbetet i skadligt rök och damm efter terrordåden mot World Trade Center 2001.

- Beloppen kan tyckas stora, men de innehåller allt det som i Sverige redan är täckt av vår socialförsäkring och av samhällsskyddet över huvud taget. Det kan vara sjukvårdskostnader, förtidspension, handikappersättning, bilstöd och allt möjligt. I USA måste man se till att få de här kostnaderna täckta också. Då framstår inte beloppen som så stora längre.

Därför går det inte att jämföra utfallen i kronor och ören i Sverige och i dollar i USA, argumenterar Lars Baltzari.

Gårdagens överenskommelse om en klumpsumma innebär inte att alla problem är lösta.

- Sedan ska pengarna fördelas på varje enskild person utifrån hur pass allvarligt han eller hon har blivit skadad. Det är en vanlig skadereglering som tar vid.

- Det är också en ganska hög andel som ska godkänna uppgörelsen för att den ska träda i kraft, säger Lars Baltzari.

Enligt New York Times måste 95 procent av de ungefär 10 000 personer som har ersättningsanspråk vara med för att överenskommelsen ska träda i kraft.

Inte heller argumentet att riktigt stora skadestånd kan fungera så avskräckande att arbetsgivare blir noga med att förebygga, biter på Lars Baltzari. Trots att Sverige tillämpar en solidarisk premie där alla arbetsgivare betalar lika mycket per anställd trots bransch och riskbild, har Sverige en bra arbetsmiljö.

- Många hävdar att differentierade premier skulle vara positivt för arbetsmiljön. Men redan vid en ytlig betraktelse skulle jag påstå att Sverige har en bättre arbetsmiljö än Danmark, USA, Frankrike, säger Lars Baltzari.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö