Skillnader i arbetsskadeförsäkring ännu oförklarade

2008-04-11 12:48 Mattias Davidsson  

Arbetsskadeförsäkringen gynnar svenskfödda män. Kvinnor med utomeuropeisk bakgrund har en betydligt lägre chans att få sina krämpor godkända, och ersatta, av försäkringen.

Att män lättare än kvinnor får arbetsskadelivränta beviljad av försäkringskassan är känt. Likaså att kassans handläggare i olika län är olika ”generösa”. Lagen om arbetsskadeförsäkring ger inget stöd för olikheter. Ändå finns de. Nu har försäkringskassan, på regeringens uppdrag undersökt om skillnaderna kan förklaras på något sätt (Socialförsäkringsrapport 2008:3).

Svaret är nej. Försäkringskassan har granskat de 35 000 beslut som togs under 2005 och 2006. Grovt räknat är hälften män och hälften kvinnor. I undersökningen granskas olika faktorer: kön, län, bransch, i vilken del av världen den försäkrade är född samt vilken slags skada det rör sig om.

Trots att skillnaderna är stora mellan länen, får män genomgående en generösare behandling än kvinnor. Personer födda i Sverige eller Norden har större chans till livränta än människor födda utanför EU.

Skillnaderna är också stora mellan olika diagnostyper. Medan 23 procent av belastningssjukdomarna godkänns, är det bara knappt åtta procent av de psykiska sjukdomarna som beviljas arbetsskadelivränta. Tittar man bara på belastningssjukdomarna (se tabell nedan) blir det uppenbart att det är fördelaktigt att vara man.

Försäkringskassan har bara tillgång till grova branschindelningar. Inom kategorin ”gruv och bygg” godkändes nästan 45 procent av arbetsskadeärendena. Inom ”vård och omsorg” är motsvarande tal endast 9 procent.

Svensk arbetsmarknad är väldigt könsuppdelad, men inte ens det räcker för att förklara männens större möjligheter. Försäkringskassan tvingas konstatera att skillnaderna inte går att förklara med de faktorer som ingår i undersökningen.

Men det måste inte betyda att kassans handläggare beter sig osakligt, hävdas det i rapporten. Det kan finnas ytterligare faktorer som det i nuläget inte går att väga in, men som påverkar. Några sådana faktorer skulle kunna vara utbildning, heltid kontra deltid och skadans allvarlighet. Försäkringskassans utredare funderar också på om manligt dominerade branscher, med längre tradition av arbetsmiljöarbete, därmed byggt upp mer kunskaper om skador och betydelsen av att anmäla. Det kan också vara så att kvinnor och män har olika benägenhet att ansöka om livränta vid ett visst sjukdomstillstånd.

Man

Kvinna

Mjukvävnad

42 %

20 %

Rygg

26 %

15 %

Led

29 %

15 %

Tabell: Belastningssjukdom. Andel som beviljades arbetsskadelivränta 2005-2006

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö