Så mycket får du tjäna som förtidspensionär

2008-10-31 14:25 Esref Okumus  

En person som har förtidspension på heltid får tjäna 42 800 kronor utan att pensionen minskas, enligt de nya reglerna som träder i kraft den 1 januari 2009.

Vid högre inkomster minskas pensionen med hälften av arbetsinkomsten över fribeloppet, som alltså är 42 800 kronor år 2009.

Som förtidspensionär får du tjäna upp till åtta prisbasbelopp, som för närvarande motsvarar 328 000 kronor eller cirka 27 000 i månaden. Däröver minskas pensionen krona för kronor mot arbetsinkomsten.

Förtidspensionärer på deltid får därmed tjäna mer innan pensionen påverkas. Du som har förtidspension på 50 procent får tjäna 172 200 kronor, eller 14 300 i månaden innan din pension börjar minska.

Du som vill arbeta vid sidan av pensionen måste lämna in en ansökan till Försäkringskassan innan du börjar arbeta. Det kan du göra från den 1 december. En ny ansökan lämnas varje år. Om din inkomst ändras under året måste du anmäla även detta till Försäkringskassan.

Myndigheten fattar först ett preliminärt beslut om löpande reducering av pensionen, och sedan ett slutligt beslut om pensionens storlek. För mycket eller för lite utbetald ersättning korrigeras därefter. Belopp som understiger 1 200 kronor krävs inte tillbaka.

Den som studerar eller arbetar ideellt utan någon skattepliktig inkomst behöver inte lämna in en sådan ansökan.

Arbetar du enligt de nya reglerna har du inte rätt till sjukpenning eller föräldrapenning. De som redan i dag arbetar till viss del har även i fortsättningen rätt till sjukpenning på den del som de inte har sjukersättning.

Arbetsskadelivränta behandlas på samma sätt som sjukersättningen (pensionen). Det innebär att livräntan minskas på samma sätt som sjukersättningen när du utnyttjar möjligheten till arbete.

Du som har vilande sjuk- och aktivitetsersättning får behålla den. Du får alltså ha din sjuk- eller aktivitetsersättning kvar medan du provar att arbeta eller studera.

Dras din sjukersättning in, helt eller delvis, ska Arbetsförmedlingen under sex månader hjälpa dig att hitta arbete, och under den tiden får du behålla sjukersättningen.

Esref Okumus

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen