Ministern uppvaktas igen om arbetsskadorna

2021-04-08 09:40 Karin Nilsson  

Två meningar skulle enkelt och snabbt kunna förbättra arbetsskadeförsäkringen. Det menar fackförbundet Forena som uppvaktat socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. – Vi fick inga löften, säger Forenas Håkan Svärdman.

Arbetsskadeförsäkringen behöver ses över. Det anser bland andra fackförbundet Forena som i höstas presenterade en rapport som visade att endast två procent av de arbetsskadade beviljades livränta 2019. På Forena välkomnar man att socialförsäkringsministern lovat en översyn av arbetsskadeförsäkringen. Ännu finns inga besked om när en utredning drar igång och problemen är akuta, anser Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena. I tisdags, den 6 april, uppvaktade därför Håkan Svärdman och Forenas förbundsordförande Anders Johansson, socialförsäkringsministern och lade fram två förslag. Det handlar om två olika meningar, som de anser bör läggas till i socialförsäkringsbalken. Enligt Håkan Svärdman kan dessa snabbt förbättra läget för dem som skadar sig via sitt arbete.

– Det mest akuta är bristen på en fast tidpunkt för prövning av arbetsskadan. Vi menar att regeringen redan vid nästa regeringssammanträde kan ta beslut om att ge Försäkringskassan nya rutiner.

Sedan rehabiliteringskedjan infördes 2008 finns det inte lägre någon rutin på Försäkringskassan för när en enskilds arbetsskada prövas, påpekar Håkan Svärdman. Enligt honom gör det att Försäkringskassan sedan dess ofta avstår från prövningen av om arbetsoförmågan beror på en arbetsskada. Det innebär en risk att prövningen av den enskildes rätt till livränta på grund av inkomstförlust av en arbetsskada uteblir.

– Det som ska kompenseras är en eventuell förlust av förmågan att tjäna pengar, förtydligar Håkan Svärdman.

Det andra förslaget handlar om behov av samordning mellan arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. Det handlar om hur de olika försäkringarna ser på vad som gör att en individ har rätt till ersättning – förlust av inkomst på grund av en skada eller bristande förmåga att utföra ett normalt förekommande arbete. Tidigare löstes detta genom att sjukpenning ersattes av arbetsskadesjukpenning eller att sjukpenning betalades ut tills arbetsskadelivräntan prövades, enligt Forena. Håkan Svärdman tillägger att de förändrade regler som gäller inom sjukförsäkringen sedan mitten av mars inte löser problemen.

– Vi har agerat lite skuggregering och föreslår två meningar. Vi har visat att det på ett enkelt sätt finns förutsättningar att ta hand om det mest akuta, säger Håkan Svärdman.

Hur gick mötet?

– Det var ett konstruktivt och bra möte på det sättet att vi fick möjlighet att redovisa våra förslag. Men vi fick inga löften.

Socialförsäkringsministern har sagt att arbetsskadeförsäkringen ska ses över. Fick ni reda på något om när en översyn ska påbörjas?

– Nej. Men då vill vi att regeringen tar upp fler frågor.

Ni har önskat att TCO, LO och Saco anmäler Sverige till ILO, FN:s organ för arbetslivsfrågor, på grund av att ni menar att Sverige bryter mot den konvention som kräver att arbetsskador som leder till inkomstförlust ska ersättas. Hur går det med anmälan?

– Vi avvaktar. Nu får regeringen en möjlighet att agera först. Man har ju också sagt att försäkringen ska ses över.

Hur vanligt är det med arbetsskador bland era medlemmar som arbetar i olika yrkesroller på försäkringsbolag?

– Det är män och kvinnor i arbetaryrken snarare än tjänstemän som drabbas, så våra medlemmar tillhör inte dem som drabbas mest av arbetsskador. Vi driver det här utifrån ett försäkringsperspektiv. Vi kan försäkringsfrågor och vi anser att ska vi ha försäkringar så ska vi ha goda försäkringar.

Forena räknar med att förslagen leder till att fler beviljas livränta och att statens utgifter för sjukpenninganslaget ökar med drygt en miljard per år. Håkan Svärdman påpekar att arbetsskadeförsäkringen idag är en försäkring där mer betalas in än som utnyttjas.

– Man ska ha klart för sig att vi redan i dag tar ut en arbetsgivaravgift för detta och att det i dagsläget är ett överskott på närmare miljarden.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö