Ministern svarar på kritik mot utförsäkringarna

2010-11-11 10:32 Johan Fock  
Ulf Kristersson

Sveriges nye socialförsäkringsminister, Ulf Kristersson (M), gör avstamp för en översyn av förra mandatperiodens stora förändringar. Tre svaga punkter ska granskas.

I en artikel på DN Debatt redovisar Ulf Kristersson vilka tre punkter som enligt honom måste ses över.
Den första gäller ”överlämningen”: Efter det att sjukpenningen, betalad av Försäkringskassan, tagit slut efter ett år, ska en överlämning till Arbetsförmedlingen ske.  Arbetsförmågan ska prövas. Här har kritiken varit mycket hård, illustrerad av en rad fall där svårt sjuka personer tvingats in i Arbetsförmedlingens program i väntan på en ny sjukskrivning. Kristersson konstaterar att systemet ”skapat oro” och att det är viktigt att alla får ett stöd som ökar chansen till ett arbete i framtiden.


Den andra punkten gäller förtidspensionen. Kristersson vill finna en rättssäker gräns för vilka som kan få del av detta system. Det bör stå klart innan sjukpenningsåret kommit till sitt slut.

Den tredje punkten återkopplar till de två: Det gäller att stärka förtroendet för socialförsäkringarna.
 
Ministern gör den politiska markeringen att en återgång till det gamla systemet är otänkbar. De galopperande sjuktalen, som redan Göran Perssons regering fann ohållbara, var en frukt av ett system utan bortre tidsgräns. En kreativ syn på sjukdomsbegreppet kom också att dölja en verklig arbetslöshet.

Försäkringar bytte namn

1. Tidsbegränsad sjukersättning upphörde den 1 juli 2008. Den som fått en sådan ersättning före detta datum behåller den tills tiden går ut. När den upphör kan personen söka sjukersättning tills vidare eller anmäla sig till Arbetsförmedlingen.
2. Sjukpenning betalas av Försäkringskassan i högst ett år under en 15-månadersperiod. En anställd får sjukpenning efter att arbetsgivarens sjuklön upphör efter fjorton dagar. Det går att ansöka om förlängd sjukpenning.
3. Personer som är permanent oförmögna att arbeta kan få aktivitetsersättning eller sjukersättning. Aktivitetsersättningen riktar sig till personer mellan 19 och 30 år, sjukersättningen till dem mellan 30 och 64 år. Begreppet förtidspension är utmönstrat.
4. Det sista alternativet, försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, betalas av kommunerna.

Johan Fock

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen