Gammal lista över diagnoser försenar besked om ersättning

2016-05-30 10:14 Karin Nilsson  
Vanliga anmälningar till Afa gäller ryggont och andra besvär i rörelseapparaten. Foto: Juan Moyano/Alamy

De arbetssjukdomar som anmäls mest hos Afa Försäkring saknas på listan över godkända diagnoser. Ägarna har inga planer på att göra något åt det.

För att få sin rätt till ersättning prövad av Afa ska man antingen ha fått sin arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan eller så finns diagnosen med på ILO:s lista över sjukdomar som bör ingå i en arbetsskadeförsäkring. Besvär i rörelseapparaten och psykiska sjukdomar, som de flesta anmälningarna till Afa gäller, saknas i listan. Den som har en sådan diagnos måste alltså först få den godkänd av Försäkringskassan. En tidskrävande process som ofta leder till avslag.

– Vi skulle kunna pröva dem tidigare, om diagnoserna fanns med på listan, säger Michel Normark, chef på enheten för analys och försäkringsvillkor på Afa Försäkring, som ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Listan som Afa använder är från 1980. På FN-organet ILO:s hemsida finns nyare versioner, där både diagnoser i rörelseapparaten och även vissa psykiska diagnoser ingår. Om Afa använde en ny lista innebär det inte automatiskt att fler får sin diagnos godkänd som arbetsskada, påpekar Michel Normark. Sambandet mellan skadan och arbetet måste ändå slås fast.

– Bevisbördan är tung och vi ser att det är svårt att få dem godkända av Försäkringskassan.

Renée Andersson, utredare på LO, tycker att processen hos kassan tar alltför lång tid.

– Det skulle vara lättare att bevisa att arbetet har orsakat besvären om det gick fortare.

Hon konstaterar att dagens system gör att vissa medlemmar har svårare att få ersättning eftersom de måste ta omvägen via Försäkringskassan. Det har även kassan själv uppmärksammat.

– Parterna fick för något år sedan ett brev där Försäkringskassan skrev att det här är problematiskt för de försäkrade.

Renée Andersson hade hellre sett en nyare lista. Men hon menar att frågan har hamnat långt ned på LO:s prioriteringsordning och att diskussionerna med Svenskt Näringsliv inte lett någonvart.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, anser att parternas avtalade arbetsskadeförsäkring fungerar väl. Några planer för en ny lista har inte Svenskt Näringsliv.

– Det är rimligt att avvakta Försäkringskassans beslut vid arbetssjukdomar för de här diagnoserna.

Enligt Michel Normark måste Afa följa den gamla listan, eftersom det är parternas beslut. Den har också Sverige som ILO-medlemsstat förbundit sig att använda.

Enligt Leif Westerlind, ämnesråd på Socialdepartementet med arbetsskadeförsäkringsfrågor på sitt bord, finns det inget som hindrar Afa från att använda sig av en nyare förteckning.

– Parterna är fria att teckna vilka avtal de vill.

Att Sverige är en av ILO:s medlemsstater har heller ingen betydelse, enligt honom.

 

Fler anmäler arbetssjukdomar

På fem år har antalet anmälningar om arbetssjukdomar till Afa Försäkring mer än fördubblats. 2009 anmäldes cirka 4 000, år 2014 drygt 9 000. Ökningen beror bland annat på att det har blivit enklare att anmäla via webben. Psykisk sjukdom och besvär i rörelseapparaten ökar mest.

Antalet godkända arbetssjukdomar minskade under perioden 1994–2014. Nu ökar det något.

Med arbetssjukdom menas sjukdom som kan uppkomma eller försämras av arbetet. Det kan vara tungt arbete, vibrationer, farliga ämnen eller buller. Liksom arbets­olycksfall och färd­olycksfall räknas arbetssjukdom som arbetsskada.

Källa: Afa.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö