Arbetsskadeförsäkringar

Arbetsskadeförsäkringar

Fler kan få covid-19 klassad som arbetsskada

Förra våren lades covid-19 till på listan över sjukdomar som kan klassas som arbetsskada. Men utsatta yrkesgrupper omfattades inte. Nu ber socialförsäkringsministern om en översyn.

Arbetsskadeförsäkringar

Förhandlingar pågår om covid-19 som arbetsskada

CORONAVIRUS. I nästa vecka fortsätter förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv om villkoren i arbetsskadeförsäkringen för de som blir smittade av coronaviruset på jobbet.

Arbetsskadeförsäkringar

Kvinnor får ersättning för stress och män för ryggont

När en kvinna får ersättning för sjukdom från sin kollektivavtalade försäkring jobbar hon vanligast inom handeln, är 53 år och har drabbats av stress. En typisk man är oftast en 60-årig metallarbetare som lider av en ryggsjukdom, visar AFA Försäkrings statistik för 2017 för privatanställda arbetare.

Arbetsskadeförsäkringar

Bostadsort avgör chans att vinna i domstol

Ovidkommande faktorer som bostadsort påverkar möjligheter att få rätt i tvister om sjukpenning och arbetsskadeersättning. Hårdast dömer man i Stockholm.

Arbetsskadeförsäkringar

Gammal lista försenar besked om ersättning

De arbetssjukdomar som anmäls mest hos Afa Försäkring saknas på listan över godkända diagnoser. Ägarna har inga planer på att göra något åt det.

Arbetsskadeförsäkringar

Skiftarbetets pris synas av forskare

Risken för att få hjärtinfarkt är högre för skiftarbetande män i industrin. Nu ska forskaren Eva Andersson, överläkare vid arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ta reda på om det gäller även för de skiftarbetande kvinnorna i industrin.