Nya målet: Max två års utredning

2017-04-18 00:00 Elisabet Örnerborg  

Tiden för arbetsmiljöutredningarna måste bli kortare. Max två år är målet.

– Tanken är att det ska finnas en sådan överenskommelse klar i höst. Den kommer inte att vara bindande, men det finns alltid en möjlighet att göra saker bättre, säger Jörgen P Lindberg, tf kammarchef för Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema.

Efter kritik från JO gjorde Rema om sina rutiner så att de kan ha totalkoll på arbets­platsolyckor med dödlig utgång och arbetsplatsolyckor med de allvarligaste konsekvenserna.

Dessutom pågår nu ett samarbete mellan åklagarmyndigheten, Polisen och Arbetsmiljöverket för att få till en överenskommelse om att utredningarna i den här kategorin som målsättning ska vara klara inom 18 månader.

Både dödsolyckan i Kolmården och kalkugnsolyckan har tagit lång tid att utreda. Men kravet på kortare utredningstider får inte hindra att jobbet görs så bra som möjligt, betonar Remas chef.

– Det är viktigt att åklagaren ska kunna göra en kursändring om det visar sig behövas, säger Jörgen P Lindberg.

– Utredningstiderna kan knappast understiga två år. Efter att eventuellt åtal är väckt, dröjer det oftast ännu en tid till att rättegång kan hållas, det är i det sammanhanget jag talar om två år.

JO kritiserade 2014 den långa utredningstiden efter en arbetsmiljöolycka med dödlig utgång. Något som också Arbetarskydd uppmärksammade. Kritiken riktades mot polismyndigheten, åklagaren – samma åklagare som i Nordkalkmålet – och mot åklagarmyndigheten. Polismyndigheten skulle ha tagit tag i utredningen, åklagaren skulle ha manat på polisen och åklagarmyndigheten skulle ha bevakat utredningen.

– Jag var chef då och såg till att vi skapade en kategori för allvarliga brott, som vi kallade särskilda bevakningsärenden. I den finns arbetsplatsolyckor med dödlig utgång och arbetsplatsolyckor med allvarliga konsekvenser som invalidisering, säger Jörgen P Lindberg.

Tidigare fanns alla 2 800 ärendena med brottsmisstankar i en enda kategori att hantera av Remas cirka 20 åklagare.

– Det var ohanterligt.

I den särskilda kategorin finns nu bara 40–50 fall.

– Vi har nu inga inaktiva utredningar i den kategorin och inga omotiverade dröjsmål, säger Jörgen P Lindberg.

Högsta domstolen har satt praxis

Platschefen anses ha lidit under den långa utredningstiden och därför mildras hans straff. Men kan ett företag lida? Luleå tingsrätt satte ned åklagarens yrkade företagsbot på 3,5 miljoner kronor till 3 miljoner, med hänsyn till den långa tid som gått sedan olyckan. Högsta domstolen har i samband med ett mål om Hallandsåsen slagit fast att ett marginellt avdrag på företags­boten får göras av den orsaken.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö