Hovrätten friar Vallviksbruk för dödsolycka

2017-12-12 13:34 Karin Nilsson  

Dödsolyckan vid Vallviksbruk 2012 var inte något brott. Det slår Hovrätten för nedre Norrland fast och ändrar därmed tingsrättens dom.

Den 25 augusti 2012 klämdes en pappersarbetare ihjäl på Vallviks bruk AB. Olyckan hände när han försökte få loss en flisskruv som sitter på ett åkverk. På ett annat åkverk sitter en skruv som används för att rengöra flisskruven. Den 56-åriga pappersarbetaren fastnade mellan de två åkverken. Han klämdes så svårt att han avled.

Arbetsmiljöåklagare Bo Lindgren väckte åtal och krävde att bruket skulle betala 2 000 000 kronor i företagsbot.

Bruket förnekade att någon inom företaget hade gjort något brottsligt.


Hudiksvalls tingsrätt ansåg att de arbetsmiljöansvariga på företaget inte hade följt arbetsmiljölagens krav om att förebygga olycksfall. Med största sannolikhet hade dödsolyckan inte behövt hända om kraven hade varit uppfyllda, ansåg domstolen och bestämde att företaget skulle betala 1 480 000 kronor i företagsbot. Utifrån bristerna i arbetsmiljön och följden av dem borde företagsboten vara 1 500 000 kronor. Men den långsamma handläggningen motiverade att boten sänktes med 20 000 kronor.

Företaget överklagade domen och hävdade i första hand att olyckan inte motiverade någon företagsbot alls och i andra hand att boten skulle sänkas. Företaget ansåg att tingsrätten hade missuppfattat flera uppgifter. Det var bland annat inte så att det arbete som den omkomne utförde var en av hans arbetsuppgifter och han tog en medveten risk genom det sätt han gjorde dem på.

Hovrätten för nedre Norrland gör en annan bedömning än Hudiksvalls tingsrätt. Den omkomne använde sig vid olyckstillfället inte av den normala arbetsrutinen. Eventuella brister i den normala rutinen kan därför inte anses ha orsakat hans död. Hovrätten påpekar att det inte kan krävas av arbetsgivaren, när risker och instruktioner bedöms, tar i beaktande att personalen använder sig av egna arbetsmetoder. Det kan röra sig om sätt att arbeta som inte ingår i den normala rutinen.

Det är därmed inte visat att de inom Vallviks bruk som hade ansvar för säkerheten av oaktsamhet har orsakat den anställdes död. Något brott här därmed inte begåtts i företagets näringsverksamhet och talan om företagsbot ogillas.

Domen kan överklagas senast den 9 januari 2018.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö