Arbetsmiljöbrott

Arbetsmiljöbrott

Fortum anmäls på nytt för asbest

Energiföretaget åtalsanmäls av Kemikalieinspektionen. Detta efter att ett 40-tal elektriker misstänks ha utsatts för asbest.

Arbetsmiljöbrott

Inget brott när anställd dog i container

En vaktmästare vid sjukhuset i Varberg hamnade i enavfallscontainer och avled i april i år. Kammaråklagare Bo Lindgren konstaterar nu att det inte finns tillräckliga skäl för ett åtal om arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljöbrott

Så tog sig björnen mellan hägnen

BJÖRNATTACKEN. Nivåskillnaden mellan de båda hägnen kan ha underlättat för björnen att gräva hålet - trots säkerhetsskyddet under marken.