Arbetsmiljöbrott

Arbetsmiljöbrott

Inget brott när anställd dog i container

En vaktmästare vid sjukhuset i Varberg hamnade i enavfallscontainer och avled i april i år. Kammaråklagare Bo Lindgren konstaterar nu att det inte finns tillräckliga skäl för ett åtal om arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljöbrott

Så tog sig björnen mellan hägnen

BJÖRNATTACKEN. Nivåskillnaden mellan de båda hägnen kan ha underlättat för björnen att gräva hålet - trots säkerhetsskyddet under marken.

Arbetsmiljöbrott

Två chefer stämda för dödsolycka i grop

I samband med schaktningsarbetet rasade jordmassorna rasade över mannen Nu drygt tre och ett halvt år senare stäms entreprenören och en kommunchef i Kävlinge.