Tidningen

Tidningen

Lång väntetid mildrar straffen

Mardrömmar, ångest, alkohol som dämpare.Fem år fick de skadade och drabbade vid kalkugnsolyckan i Luleå vänta innan rättegången skedde. Allvarliga brott och dödsolyckor tar flera år att utreda. Den långa väntan påverkar inte bara minnesbilder och psyket hos de inblandade utan även rättssäkerheten och straffen som döms ut. Det är inte acceptabelt, anser den särskilda riksenheten för arbetsmiljöbrott.

Tidningen

Arbetsmiljölagen utmanas av nya oklara arbetsformer

Ansvar. Nya arbetsformer som stressar arbetstagare, ett ökat behov av fungerande samarbeten och oklarhet kring vem som har ansvaret för arbetsmiljön. Det är utmaningar för arbetslivet, visar en ny utredning.

Tidningen

Bevis saknas för oaktsamhet

FRIAD. Maskinens heta balk föll ner på operatörens hand när hon skulle rätta till ett fel. Arbetet vid maskinen var riskbedömt och hon hade fått veta hur hon skulle arbeta med den. Företaget var inte oaktsamt, anser tingsrätten.

Tidningen

”Chefer måste utbildas och få befogenheter”

När Torsby kommun hade problem med de höga sjuktalen för tio år sedan bestämde sig ledningen för att vinna slaget mot ohälsan. Då anställdes Tina Bengtsson. Nu glänser kommunen med de lägsta sjuktalen i landet.

Tidningen

Språksvårigheter hot mot säkerhet på bygget

EXPERTFRÅGA. På vår arbetsplats, ett bygge, har vi arbetare från hela världen som jobbar. Det leder hela tiden till språkförbistringar. Som skyddsombud funderar jag på vad det innebär för säker­heten när många inte förstår svenska och en del inte heller engelska. Vad kan vi kräva av arbetsgivaren?