Mobbning och hot i Guds hus

Thomas Ekelund, kyrkofullmäktiges ordförande, Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör, och kyrkoherde Henric Nilson möts i Skanör-Falsterbo. Foto: Pontus Tideman

Tipsa en vän om en artikel

Mobbning och hot i Guds hus

Djupgående konflikter. Ständiga ledarkriser. Förtal, hot och mobbning. Svenska kyrkans arbetsmiljöproblem verkar aldrig ta slut. Arbetarskydd har kartlagt varför kyrkan är en flitig gäst i Arbetsdomstolen.

Annons
Mobbning och hot i Guds hus

Lennart Palmér, kyrkorådets ordförande.

Lennart Palmér, kyrkorådets ordförande i Skanör-Falsterbo, är bekymrad. Han håller skriften "Konflikthantering i Svenska kyrkan" i sin hand när Arbetarskydd ringer upp.

- Jag får ju svara på sådana där 6:6a-anmälningar hela tiden. De kommer från flera håll. Kan inte Arbetsmiljöverket samordna det här på något sätt? säger Lennart Palmér uppgivet.

Att många av de anställda i hans församling vantrivs råder det inget tvivel om. Skyddsombuden berättar i anmälningar till Arbetsmiljöverket om smutskastning, förtal, hot, order som följs av kontraorder.

Arbetsmiljöverket har ryckt ut och inspekterat, men mycket bättre har det inte blivit.

Eländet startade en ljummen försommardag, den 22 maj 2008. Kyrkorådet i Skanör-Falsterbo hade då samlats för att utse en efterträdare till den gamle kyrkoherden. Den givne kandidaten var Thomas Ekelund, 60. Han hade jobbat som präst på orten sedan 1973. Innan dess var han söndagsskolelärare och juniorledare i församlingen. Att Thomas Ekelund sökt tjänsten var självklart. Han bodde redan i prästgården, kyrkorådets beslut vara bara en formsak.

- Thomas Ekelund sågs som självklar, minns Lennart Palmér. Jag vet att det fanns erfarna kyrkoherdar i Stockholmstrakten som var intresserade av tjänsten, men när de fick höra att den som var komminister på orten sökt drog de tillbaka sitt intresse. Någon slags hederskodex, att så gör man inom kyrkan... i alla fall i den äldre generationen.

Men denna torsdag, då valet skulle avgöras, fanns en motkandidat ur den yngre generationen. Henric Nilson, 40, hade tidigare varit kyrkoherde i Hovmantorp. Nu ville han flytta tillbaka till Skåne där han var född.

Valresultatet blev en överraskning. Kyrkorådets slutna omröstning visade att Henric Nilsson valts till ny kyrkoherde med rösterna 6 mot 4.

- Thomas Ekelund tog mycket illa vid sig, berättar Lennart Palmér.

Thomas Ekelund bestämde sig för att gå emot kyrkorådets utnämning. Taktiken blev att använda sig av den politiska makten. Thomas Ekelund var redan medlem i partiet Kyrkans väl. Nu skulle hans parti ta strid mot det andra partiet i församlingen, Kyrklig Allians. Tidigare hade partierna regerat tillsammans i bästa samförstånd. En bitter kamp bröt ut mellan partierna. Båda satsade stenhårt på att vinna kyrkovalet.

Församlingen - ja nästan hela orten - delades i två läger.

Partiet Kyrkans väl fick majoritet i kyrkovalet. Thomas Ekelund utsågs till kyrkofullmäktiges ordförande.

I augusti i år anmälde kontraktsprosten i stiftet Thomas Ekelund för att tillsammans med Lennart Palmér "driva beslut i kyrkorådet med avsikten att med alla medel omöjliggöra eller försvåra kyrkoherde Henric Nilson arbetsledarskap i församlingen". "Målsättningen är att komminister Eklund blir kyrkoherde efter att kyrkoherde Henric Nilson drivits eller mobbats bort", enligt kontraktsprosten.

I september sändes ett varsel om uppsägning till Henric Nilson.

- Jaa... det där var alltså ett inofficiellt varsel, säger Lennart Palmér. Och förresten har vi dragit tillbaka det nu.

Ett inofficiellt varsel? Från vilken avsändare?

- Från Kyrkans Väl.

Men Kyrkans Väl är ju inte hans arbetsgivare?

- Nej men jag sa ju att det var inofficiellt. Ett sätt att testa om det fanns ett förhandlingsläge. Men vi har alltså dragit tillbaka det.

Lennart Palmér tycker att han försökt att göra rätt. Till och med upprättat en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. Men lite börjar han tröttna. Konflikterna och kraven på åtgärder tar mycket tid och energi.

- Det här är ju på intet sätt unikt för vår församling. Svenska kyrkans organisation har många brister. Själv tycker jag, med ett förflutet i andra branscher och med erfarenhet av ledarskap från olika håll, att en stor brist är att det inte finns något koncerntänkande.

Lennart Palmér hoppas ändå på framtiden. Församlingen ska ta in en extern konsult - något som man för övrigt har fått order av Arbetsmiljöverket att göra.

I dagarna väntas församlingen även få ett föreläggande av Arbetsmiljöverket.

Fotnot: Thomas Ekelund har avböjt att kommentera.

Fakta Kyrkans organisation

 • Svenska kyrkan har ca 60 000 förtroendevalda och 27 000 anställda varav 3 300 präster, av dessa är ungefär en tredjedel kyrkoherdar och därmed chefer. Den minsta organisatoriska enheten är församlingen och det finns drygt 2 000 församlingar. Varje församling är en egen juridisk person.
   
 • I varje församling finns ett kyrkoråd som företräder arbetsgivaren. Då en församling/ett pastorat ingår i en samfällighet företräds arbetsgivaren av kyrkonämnden. Enligt Kyrkoordningen är samfälligheten arbetsgivare för alla anställda inom samfälligheten.
   
 • Samtidigt finns ett antal kyrkoråd dit kyrkonämnden (också enligt Kyrkoordningen) ska uppdra åt kyrkoråd och eventuella pastoratsnämnder att handlägga vissa arbetsgivarfrågor.
   
 • Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten. Frågan blir då: Var ligger egentligen arbetsmiljöansvaret? Med samfälligheten som överordnad arbetsgivare hamnar ansvaret där, samtidigt som kyrkonämnden inte har kontroll på alla arbetsgivarfrågor i församlingarna.
   
 • Man kan säga att kyrkliga samfälligheter är organisationer som har en styrelseordförande, men som saknar VD eller verkställande tjänsteman. Det finns i stället flera parallellställda chefer.
   
 • Kyrkans organisation ser hierarkisk ut. Emellertid är det ingen hierarki i egentlig mening. På regional nivå finns tretton stift varav ett ärkestift. Stiftens uppgift är att främja och ha tillsyn över verksamheten i församlingarna. Stiften har vissa beslutsbefogenheter över församlingarna, bland annat föreslå sammanslagningar till större enheter. När det gäller arbetsmiljöfrågor som hänför sig till församlingarna, hanteras dessa på lokal nivå.
   
 • Den nationella nivån har som uppgift att stödja stiftens arbete för utveckling av församlingslivet.

Av: Birgitta Ländin
Mejla reportern

Kommentarer

Debattinlägg blir automatiskt tillgängliga för andra användare så snart den som skrivit ett inlägg har publicerat det. Var och en ansvarar själv för innehållet i sina inlägg.

Det går inte längre att kommentera denna artikel.

Nyheter
Företaget som försöker
avtala bort jobbstressen

Företaget som försöker avtala bort jobbstressen

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ. Den nya föreskriften om psykosocial arbetsmiljö bekymrar många hr-chefer. På Talentum – som ger ut Arbetarskydd – har facket och ledningen tillsammans utarbetat ett lokalt avtal.

Viktiga punkter i Talentums avtal

Fackets och ledningens överenskommelse i korthet.

Här är 6 viktiga nyckeluttryck i den nya föreskriften

Det här måste arbetsgivaren ha koll på i Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Se filmen om den sjuka stressen på jobbet

Se filmen om den sjuka stressen på jobbet

Arbetsmiljöverket går ut med information till arbetsgivare. 1 kommentar

”Svårt att känna att jag blivit skäligt ersatt”

”Svårt att känna att
jag blivit skäligt ersatt”

KAMPEN. Plötsligt höll inte skaren. Kabelteknikern Wolgart Alm trampade igenom under uppdraget i skogen. Då knäckte det till i nacken.
- Afa Försäkring såg först inget samband mellan att jag hade gått på snön och mina skador. Via mitt fack Seko fick jag hjälp från LO-TCO Rättsskydd.

UNDVIK VÄGGEN
Experten: Sluta upp att 
vara ett med ditt jobb

Experten: Sluta upp att
vara ett med ditt jobb

UTMATTNINGSSYNDROM. Minska på kraven och skapa distans till arbetet, är arbetsmiljökonsulenten Eva Jakobsens råd för att minska stressen.
15 tips på hur du undviker att gå in i väggen.

Kvinna skadades vid fall

Kvinna skadades vid fall

En SSAB-anställd skadades på söndagen vid ett fall på tre meter från en gång inne i stålverket i Luleå.

Klämdes ihjäl under besiktning av travers

Den 55-årige mannen klämdes ihjäl på SSAB i Luleå när han utförde besiktning. Det är den femte dödsolyckan på lika många år på företaget.

500 evakuerades efter
utsläpp i KI-centrum

500 evakuerades efter utsläpp i KI-centrum

(Uppdaterad) Ett kemiskt utsläpp drabbade på torsdagen forskningscentret SciLifeLab, vid Karolinska Institutet, i Solna. Ett 10-tal personer fick uppsöka vård.

Kvinnliga akademiker är
mest pressade på jobbet

Kvinnliga akademiker är mest pressade på jobbet

Övertid, indragna luncher och helgarbete - så ser allt fler akademikers arbetsliv ut, enligt en ny kartläggning. Mest pressade på jobbet upplever kvinnorna.
”Det här är allvarligt”, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Facket: Falskt hopp med ny föreskrift

Facket: Falskt hopp med ny föreskrift

Den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö räcker inte. Det hävdar Jonas Lidberg, arbetsmiljöansvarig för Akademikerförbundet SSR.
– Det finns risk för att många blir besvikna, säger han.

Får rätt att logga ut

I Frankrike ska anställda få laglig rätt att stänga av mejl och telefon efter arbetstid. 1

”Skyddar män bättre än kvinnor”

Docent i arbetsmiljörätt håller med om att en anpassad arbetsmiljölag behövs.

Fel om Göteborgsvarvet:
Anmälare inte skyddsombud

Fel om Göteborgsvarvet: Anmälare inte skyddsombud

Arbetarskydd uppgav igår att de 4 000 frivilliga som arbetar med halvmaratonloppet Göteborgsvarvet gör det i en mycket undermålig arbetsmiljö. Uppgifterna kom till Arbetsmiljöverket från en person som lät påskina att han var skyddsombud på arrangerande Göteborgs friidrottsförbund.

Elever knäcker personal

Elever knäcker personal

Lärarna känner stor oro för att undervisa i klassen vilket lett till oro och sömnsvårigheter. Vikarier vill inte heller jobba med klassen, rapporterar Lärarförbundets skyddsombud.

Förstaklassare slår lärare

Tre lågstadieelever har vid flera tillfällen utsatt en lärare för fysiskt våld.

”Bär vapen men polisanmäls inte”

Ledningen för skolan polisanmäler inte elever trots att de burit vapen på skolan. 2

Bråkiga elever stoppar bussar

Skolbarnen slåss och hotar förarna vilket gör att det är omöjligt säker körning.

ÖVERTIDS-JAPAN
Med livet som insats

Med livet som insats

ÖVERTID. Varje år dör tusentals japaner av att ha jobbat för mycket under lång tid. Eller genom självmord utlösta av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Lagen förbjuder onödig övertid. Men den följs inte.

Hård konkurrens bland medarbetarna

ORÄTTVISOR. Det japanska arbetslivet är hårt, med krävande övertid, tuff intern konkurrens och olika villkor för män och kvinnor.

Enligt skyddsombudet finns det läkare i Uppsala län som inte får ut sin lagenliga veckovila.

Utebliven veckovila och övertid möter hård kritik

Läkarna inom sjukvården i Uppsala län arbetar allt för mycket övertid, anser Arbetsmiljöverket som nu sätter ett tak för detta. Enligt skyddsombudet finns det också läkare som inte kan ta ut lagenliga veckovila.

Man dog efter fall från tak

En man i 45-årsåldern har omkommit efter ett fall från hög höjd på en byggarbetsplats i Nykvarn.

Så hanterar skolan smygfilmande elever

Så hanterar skolan
smygfilmande elever

Så hanterar skolan smygfilmande elever

Livesändningar direkt från klassrummet har blivit ett nytt arbetsmiljöproblem för lärarna.
– Jag ser mycket allvarligt på det, säger rektor Peyman Vahedi på Ådalsskolan i Kramfors. Han agerade direkt när han upptäckte smygfilmandet.

Juristen: Inte olagligt att filma i klassrum

Det är tillåtet att filma vem som helst på skolgården, i korridoren eller i ett klassrum, säger chefsjuristen på Lärarnas Riksförbund.

Mannen klämdes ihjäl av travers på SSAB i Luleå

Den 55-årige mannen klämdes ihjäl på SSAB i Luleå när han utförde besiktning av en travers på onsdagseftermiddagen. Enligt NSD är det femte dödsolyckan på lika många år på företaget.

Kalkugnen inne på SSAB:s område i Luleå där olyckan skedde avbildad några månader efter olyckan, i februari 2012. I mitten osläckt kalk som ska brännas i kalkugnen. Till höger utrymmet där Gustaf Solli och Johan Löfroth skadades svårt, Johan så illa att han senare avled.

Chef åtalas för dödsfallet på Nordkalk

Platschefen på Nordkalk vållade Johan Löfroths död, anser arbetsmiljöåklagare Stig Andersson. Företaget krävs på 3,5 miljoner kronor i företagsbot efter de två olyckorna samma dag i kalkugnen inne på SSAB:s område i Luleå. 3 kommentarer

Bara en misstänkt på Nordkalk

De två andra som tidigare var misstänkta är nu avförda från förundersökningen.

Gustaf Seppelin Solli överlevde olyckan

Gustaf Seppelin Solli överlevde olyckan

Fyra år efter olyckan på Nordkalk. I dag: Konsult? Föreläsare?
– Jag kallar mig inte för nånting, känner inte att jag har nån titel, säger han.

Skyddsombud: Varannan lärare har upplevt hot

Nio av 17 lärare som svarat på en enkät uppger att de det senaste året upplevt situationer som varit hotfulla. 15 av de 17 tycker inte att de hinner med det de ska göra.

”Elever som bär vapen på skolan polisanmäls inte”

Ledningen för skolan polisanmäler inte elever trots att de känner till att flera burit vapen på skolan. Ett antal incidenter med misshandel har förekommit, rapporterar skyddsombudet. 2

”Beröm först, ställ krav sen”

”Beröm först, ställ krav sen”

ELDSJÄLEN. Regionala skyddsombudet Glenn Bergenstoff har aldrig blivit utslängd av en arbetsgivare. De allra flesta är tvärtom tacksamma för att han kommer.
– Första gångerna är de kanske inte så glada, men sedan upptäcker de att de kan ha nytta av mig. 1 kommentar

MALL OF SCANDINAVIA

Omplacerat skyddsombud
- hyllas i dag som hjälte

Omplacerat skyddsombud 
- hyllas i dag som hjälte

SVT avslöjade fusk och slavliknande villkor vid bygget av Mall of Scandinavia. Claes Melkersson, lokalt skyddsombud, hyllas som en hjälte för att han vittnat:
- Jag vill inte att för mycket fokus ska hamna på mig, säger han till Arbetarskydd. 1 kommentar

Får chefen mörka incidenten?

Får chefen mörka incidenten?

EXPERTFRÅGAN. Hur ska arbetsgivare hantera rapporter om tillbud?

Är det okej med shorts på jobbet?

Är det okej med shorts på jobbet?

Med värmen kommer frågorna.

Paus - och bli klokare

Paus - och bli klokare

Pausen är viktig – både för att må bra på jobbet och för att arbeta effektivt, säger experten.

Mobbning på jobbet

Vad ska vi göra åt mobbad personal?

EXPERTFRÅGAN. Hur ska jag som skyddsombud göra för få arbetsgivaren att agera?

”Alla ska återvända hem lika friska”

”Alla ska återvända hem lika friska”

Anna Östlund står modell för SSAB:s arbetskläder.

Håller du på att bli utbränd?

Hjälp, vår kollega kollapsar

EXPERTFRÅGAN. Hur bör jag som skyddsombud agera?

Idel möten knäcker medarbetare

Idel möten knäcker medarbetare

Medarbetare hinner inte sköta själva jobbet på arbetstid.

Hur många timmar per vecka ägnar du åt möten?

Se resultatet
 • 0-4 timmar 31%
 • 4-10 timmar 35%
 • 10-20 timmar 23%
 • 20-30 timmar 7%
 • Mer än 30 timmar i veckan 4%
Rösta
”Släpp mobilen”

”Släpp mobilen”

Ett ständigt kollande på mobiler skadar enligt forskare vår empatiska förmåga.

Så ska chefen vara

Så ska chefen vara

15 miljoner annonser har analyserats i jakt på önskade egenskaper.

Gilla Arbetarskydd

Gilla Arbetarskydd

Bli uppdaterad genom att följa oss på Facebook.

Ta en paus

Ta en paus

Vi hittar nyheterna åt dig.

Vad har vi missat?

Vad har vi missat?

Redaktionen väntar på ditt mejl.

Senaste quizen

Alla våra quiz
Annons

Hitta konsulten

Sök bland tusentals konsulter på nya Konsultguiden.se